29 | 03 | 2017
Корисні посиланняministerstvo_zboriv_i_dohodiv

kadrovii_rezerv elita_u_vinnitsi

Ви переглядаєте стару версію сайту. Новий сайт знаходиться за веб адресою: http://mpmr.gov.ua
Міський план заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони на 2015-2017 роки Друк e-mail
Субота, 06 червня 2015, 22:00

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

міського голови

Від 03.06.2015 р                   .№ 134-р м. Могилів-Подільський

Про міський план заходів з імплементації Угоди про асоціацію

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,

Європейським Співтовариством з атомної енергії

і їхніми державами-членами, з іншої сторони на 2015-2017 роки

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів Україні від 17 вересня 2014 року №847-р «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» (надалі – Угоди про асоціацію), керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні:

  1. Затвердити міський план заходів з імплементації Угоди про асоціацію між

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2015 – 2017 роки, що додається.

  1. Розпорядження міського голови «Про міський план заходів з імплементації

Угоди про асоціацію між Україною  та Європейським Союзом» № 98-р від 27.04.2015 р., вважати таким, що втратило чинність.

3. Структурним підрозділам міської ради, причетним до виконання даного розпорядження,:

3.1. Забезпечити виконання цього плану заходів у межах відповідних бюджетних призначень, а також за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

3.2.  Інформацію про стан виконання плану заходів подавати управлінню з питань економіки, інвестицій та євроінтеграції (Глаголєва О.І.) щоквартально до 1 числа місяця, наступного за звітним.

4. Управлінню з питань економіки, інвестицій та євроінтеграції (Глаголєва О.І.) подавати узагальнену інформацію Управлінню міжнародного співробітництва обласної державної адміністрації щокварталу до 5 числа наступного за звітним.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Гоцуляка М.В

Міський голова                                                                                   П. Бровко

Підготувала:

С.Канюк

 


Додаток

до  розпорядження міського голови

від 03.06.2015 р.              № 134-р

Міський план заходів

з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,

Європейським Співтовариством з атомної енергії  і їхніми державами-членами, з іншої сторони на 2015-2017 роки

Положення Угоди

Розділ (глава) Угоди, найменування заходу

Строк виконання

Відповідальний за виконання

Розділ I. Загальні принципи.

Розділ II. Політичний діалог та реформи, політична асоціація, конвергенція у сфері зовнішньої та безпекової політики

1.

Стаття 4

Забезпечення здійснення заходів, пов’язаних із захистом прав національних меншин, у тому числі в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

2015 – 2017 роки

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю (Канюк С.В.),

2.

Статті 4, 14

Організація та проведення тренінгів, семінарів, конференцій, засідань за круглим столом з питань виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію), у тому числі щодо підвищення рівня знання іноземних мов – офіційних мов ЄС відповідно до Стратегії підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції

2015 – 2017 роки

Юридичний відділ (Покима І.О.), сектор з кадрових питань відділу організаційно-кадрової роботи (Шинкарук Т.Б.)

РОЗДІЛ III. Юстиція, свобода та безпека

3.

Стаття 19

Забезпечення сприяння етнокультурному розвитку національних меншин шляхом проведення культурно-мистецьких та культурно-просвітницьких заходів

2015 – 2017 роки

Управління освіти (Коновалов В.Ф.),

відділ культури і туризму (Кулівар Г.А.)

РОЗДІЛ IV. Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею[1]

РОЗДІЛ V. Економічне та галузеве співробітництво

Глава 6. Навколишнє середовище

4.

Статті 360—363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 91/271/ЄЕС від 25 травня 1991 р. про очищення міських стічних вод, доповненої Директивою 98/15/ЄС та Регламентами (ЄС)
№ 1882/2003 і 1137/2008 (у частині заходів із строком  виконання до кінця 2017 року)

грудень
2017 р.

Управління житлово-комунального господарства (Бохонець В.П.)

5.

Статті 360—363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2007/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 р. про оцінку та управління ризиками затоплення (у частині заходів із строком виконання до кінця 2017 року)

грудень

2017 р.

Управління з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та діяльності правоохоронних органів (Пронько І.М.)

Глава 10. Політика у сфері промисловості та підприємництва

6.

Статті 379, 419, 420

Сприяння створенню та розширенню інфраструктури для розвитку малого та середнього бізнесу (бізнес-інкубатори, технопарки, фонди підтримки підприємництва) в регіонах, забезпечення участі України у програмах ЄС стосовно розвитку малого та середнього підприємництва

2015 – 2017 роки

Управління з питань економіки, інвестицій та євроінтеграції (Глаголєва О.І.)

Глава 17. Сільське господарство та розвиток сільських територій

7.

Статті 403, 404

Укладення договорів про двостороннє співробітництво з питань розвитку сільського зеленого туризму між областями України та відповідними адміністративно-територіальними одиницями держав — членів ЄС, організація та проведення тренінгів для сільського населення, відповідних конференцій, засідань за круглим столом, семінарів із залученням експертів ЄС, організація навчальних поїздок до держав — членів ЄС

2015 – 2017 роки

Управління з питань економіки, інвестицій та євроінтеграції (Глаголєва О.І.), відділ культури і туризму (Кулівар Г.А.), юридичний відділ (Покима І.О.)

8.

Стаття 404

Вивчення європейського досвіду місцевого самоврядування, організація семінарів, навчальних поїздок до держав – членів ЄС тощо

2015 – 2017 роки

Управління з питань економіки, інвестицій та євроінтеграції (Глаголєва О.І.)

9.

Стаття 404

Укладення угод про співробітництво між територіальними громадами для ведення секторального діалогу

2015 – 2017 роки

Юридичний відділ (Покима І.О.), управління з питань економіки, інвестицій та євроінтеграції (Глаголєва О.І.)

Глава 24. Культура

10.

Статті 437—440

Розроблення Стратегії розвитку сфери культури до 2025 року

до 1 червня 2015 р.

Відділ культури і туризму (Кулівар Г.А.)

11.

Стаття 439


Включення заходів з охорони культурної спадщини до плану заходів на регіональному та місцевому рівні і стратегії сталого розвитку в інтересах швидкого реагування на різноманітні загрози для об’єктів культурної спадщини з метою їх збереження

2015 – 2017 роки

Відділ культури і туризму (Кулівар Г.А.), управління містобудування та архітектури (Дунський Ю.С.)

12.

Стаття 439

Визначення планувальних обмежень з урахуванням охоронних зон об’єктів культурної спадщини та вимог містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях

2015 – 2017 роки

Відділ культури і туризму (Кулівар Г.А.), управління містобудування та архітектури (Дунський Ю.С.)

13.

Стаття 440

Імплементація Конвенції про охорону і заохочення розмаїття форм культурного самовираження 2005 року

2015 – 2017 роки

Відділ культури і туризму (Кулівар Г.А.)

Глава 26. Співробітництво з питань громадянського суспільства

14.

Стаття 443

Організація заходів щодо підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з громадськістю у процесі формування та реалізації державної політики, у тому числі на регіональному рівні

2015 – 2017 роки

Сектор з кадрових питань відділу організаційно-кадрової роботи (Шинкарук Т.Б.)

Юридичний відділ (Покима І.О.)

Глава 27. Транскордонне та регіональне співробітництво

15.

Стаття 446

Активізація співпраці з державами — членами ЄС щодо обміну інформацією про методи планування і реалізації державної політики регіонального розвитку


2015 – 2017 роки

Управління з питань економіки, інвестицій та євроінтеграції (Глаголєва О.І.)

16.

Статті 446, 448

Проведення презентацій економічного та інвестиційного потенціалу регіонів України в органах і структурах ЄС

2015 – 2017 роки

Управління з питань економіки, інвестицій та євроінтеграції (Глаголєва О.І.)

РОЗДІЛ VI. Фінансове співробітництво, зокрема боротьба з шахрайством

17.

Стаття 453

Залучення допомоги ЄС у рамках Всеохоплюючої інституційної розбудови, інструментів Twinning, TAIEX та забезпечення співпраці у рамках програми SIGMA

2015 – 2017 роки

Управління з питань економіки, інвестицій та євроінтеграції (Глаголєва О.І.), юридичний відділ (Покима І.О.)

РОЗДІЛ VII. Інституційні, загальні та прикінцеві положення

18.

Стаття 470

Забезпечення доступу громадськості та засобів масової інформації до актуальної інформації з питань імплементації Угоди про асоціацію шляхом запровадження, ведення та систематичного оновлення відповідних розділів на офіційних сайтах місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, залучених до формування та реалізації державної політики європейської інтеграції

постійно

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю (Канюк С.В.),

Заступник міського голови з

питань діяльності виконавчих органів, в.о. керуючого справами виконкому                                          В. Криган
[1] Строки набрання чинності нормативно-правовими актами, розробленими на виконання цього розділу, встановлюються відповідно до визначених ЄС умов тимчасового застосування Угоди про асоціацію або залежно від застосування Російською Федерацією обмежувальних заходів у торгівлі з Україною.

 
Оголошення
Новини