26 | 03 | 2017
Корисні посиланняministerstvo_zboriv_i_dohodiv

kadrovii_rezerv elita_u_vinnitsi

Ви переглядаєте стару версію сайту. Новий сайт знаходиться за веб адресою: http://mpmr.gov.ua
Рішення міської ради Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення з питань, передбачених законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 р. №157-VIII Друк e-mail
Субота, 06 червня 2015, 22:00

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 1203

Від 04.06.2015 року                         50 сесії                                    6 скликання

Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення з питань, передбачених законом України

«Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 р. №157-VIII

Керуючись ст.ст. 26, 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  відповідно до частини 4 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 №157-VIII,-

міська рада В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити Порядок проведення громадського обговорення з питань, передбачених законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 №157-VIII.
  2. Контоль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку, реформування земельних відносин, охорони довкілля, депутатської діяльності та етики (Федотов А.М.)

Міський голова                                                П. Бровко

Підготувала:

Начальник відділу  інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю    С. Канюк

 

Додаток

до рішення

50 сесії міської ради 6 скликання

від 04.06.2015 року № 1203

Порядок

проведення громадського обговорення з питань, передбачених

законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»

від 05.02.2015 №157-VIII

1. Цей Порядок визначає механізм проведення громадського обговорення з питань, передбачених Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 №157-VIII і є обов’язковим для виконання на території м. Могилева-Подільського Вінницької області розробленим відповідно до Закону Україні «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР, Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 №157-VIII.

2. Метою цього Порядку є створення нормативно-правової бази для реалізації законного права мешканців територіальної громади м. Могилева-Подільського Вінницької області на участь в обговоренні ініціативи, перспектив, наслідків і прийнятті рішень з питання добровільного об’єднання територіальної громади м. Могилева-Подільського Вінницької області з суміжними територіальними громадами, взаємодії органів місцевого самоврядування, що враховує взаємні інтереси та виключає виникнення соціальних конфліктів.

3. Предметом громадського обговорення є пропозиції, заявлені відповідно до ст. 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 №157-VIII, про добровільне об’єднання територіальної громади м. Могилева-Подільського Вінницької області з суміжними територіальними громадами.

4. Реалізація цього Порядку направлена на вирішення наступних задач:

- інформування громадськості про ініціативи та пропозиції щодо добровільного об’єднання територіальної громади м.Могилева-Подільського Вінницької області з суміжними територіальними громадами;

- з’ясування громадської думки з предмету та питань, що виносяться на громадське обговорення;

- прийняття рішення з обговорюваного питання.

5. Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні особи, що є членами територіальної громади м. Могилева-Подільського Вінницької області, залучені організаторами громадського обговорення фахівці, запрошені організаторами обговорення представники суміжних територіальних громад та/або посадові особи їх органів самоврядування.

6. Громадське обговорення передбачає:

1) оприлюднення інформаційного повідомлення про проведення громадського обговорення,

2) опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених пропозицій (зауважень) з питань громадського обговорення;

3) узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення.

7. Громадське обговорення пропозицій здійснюється з метою забезпечення дотримання принципів добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст, визначених Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 №157-VIII, зокрема: конституційності та законності; добровільності; економічної ефективності;  державної підтримки; повсюдності місцевого самоврядування; прозорості та відкритості; відповідальності; та забезпечення умов об’єднання, визначених Законом, зокрема: не допущення існування у складі об’єднаної територіальної громади іншої територіальної громади, яка має свій представницький орган місцевого самоврядування; нерозривності території об’єднаної територіальної громади, межі якої визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися; розташування об’єднаної територіальної громади в межах території Вінницької області; врахування історичних, природних, етнічних, культурних та інших чинників, що впливають на соціально-економічний розвиток об’єднаної територіальної громади; забезпечення якості та доступності публічних послуг, що надаються в об’єднаній територіальній громаді, на рівні не нижчому, ніж до об’єднання.

8. Організатори громадського обговорення самостійно визначають форми його проведення (конференція, форум, громадські слухання, громадські збори, засідання за круглим столом, збори, зустрічі, дебати, Інтернет-конференція, електронна консультація та інше) виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості заінтересованих учасників та власних організаційних можливостей.

9. Ініціаторами добровільного об’єднання територіальної громади м. Могилева-Подільського Вінницької області  з суміжними територіальними громадами можуть бути:

1) міський  голова Могилів-Подільської міської ради;

2) не менш як третина депутатів від загального складу Могилів-Подільської міської ради;

3) члени територіальної громади м. Могилева-Подільського Вінницької області  в порядку місцевої ініціативи;

4) органи самоорганізації населення м. Могилева-Подільського Вінницької області (за умови представлення ними інтересів не менш як третини членів територіальної громади м. Могилева-Подільського Вінницької області);

5) сільський, селищний, міський голова суміжної територіальної громади;

6) не менш як третина депутатів від загального складу сільської, селищної, міської ради відповідної суміжної територіальної громади;

7) члени суміжної територіальної громади в порядку місцевої ініціативи;

8) органи самоорганізації населення відповідної суміжної територіальної громади (за умови представлення ними інтересів не менш як третини членів відповідної суміжної територіальної громади).

10. Пропозиція щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад повинна, зокрема, містити:

1) перелік територіальних громад, що об’єднуються, із зазначенням відповідних населених пунктів;

2) визначення адміністративного центру об’єднаної територіальної громади та її найменування.

11. Міський голова Могилів-Подільської міської ради забезпечує вивчення пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад та її громадське обговорення, яке проводиться протягом 30 днів з дня надходження такої пропозиції.

У разі, якщо 30-й день припадає на вихідний (субота, неділя) або святковий неробочий день, громадське обговорення повинно бути проведене не пізніше останнього робочого дня в межах встановленого 30-ти денного строку.

12. Організацію громадських слухань в м. Могилеві-Подільському Вінницької області з питань, визначених цим Порядком, здійснює міський голова Могилів-Подільської міської ради.

13. Міський голова Могилів-Подільської міської ради забезпечує:

- призначення осіб, які забезпечують роботу з громадського обговорення пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад;

- оприлюднення інформації про пропозицію щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад та про призначення громадського обговорення;

- реєстрацію, розгляд та узагальнення пропозицій громадськості;

- підготовку відповідей на пропозиції, зауваження учасників громадського обговорення;

- оприлюднення результатів громадського обговорення.

14. Рішення про проведення громадського обговорення приймається міським головою Могилів-Подільської міської ради. Міський голова приймає рішення про дату, місце та час проведення громадського обговорення пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад, сповіщає ініціатора пропозиції (за виключенням випадків, коли ініціатором такої пропозиції є сам міський голова).

15. Повідомлення про пропозицію щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад та початок процедури громадського обговорення оприлюднюється протягом 10-ти днів з дня надходження пропозиції шляхом опублікування такої інформації у засобах масової інформації, що поширюються (розповсюджуються) на території Могилів-Подільської міської ради, а також розміщення на офіційному веб-сайті Могилів-Подільської міської ради.

16. Повідомлення про пропозицію щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад повинно містити:

1) інформацію про зміст пропозиції;

2) відомості про ініціатора пропозиції;

3) інформацію про місце і строки громадського обговорення пропозиції;

4) інформацію про форму громадського обговорення;

5) інформацію про посадову особу (осіб) Могилів-Подільської міської ради, відповідальну за організацію громадського обговорення;

6) інформацію стосовно запланованих інформаційних заходів (у разі їх наявності).

17. Особи, які забезпечують роботу з громадського обговорення пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад призначаються міським головою Могилів-Подільської міської ради.

18. Підставою для подання пропозицій, зауважень з питання розгляду пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад Могилів-Подільській міській раді, є повідомлення про початок процедури громадського обговорення.

19. Пропозиції, зауваження тощо до пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які є членами територіальної громади м. Могилева-Подільського Вінницької області;

2) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на територію м. Могилева-Подільського Вінницької області;

3) депутати Могилів-Подільської міської  ради.

20. Пропозиції, зауваження подаються протягом 5 (п’яти) днів після опублікування інформації (оголошення) про проведення процедури громадського обговорення.

21. Пропозиції, зауваження тощо, подані особами, не визначеними пунктом 19 цього Порядку, або подані після встановленого строку, залишаються без розгляду.

22. Пропозиції, зауваження тощо подаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, особистим підписом особи, а для представників органів самоорганізації та депутатів – додатково із зазначенням своєї посади або посиланням на статус депутата, і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 №157-VIII.

23. Особи, які забезпечують проведення робіт з розгляду таких пропозицій, повідомляють через офіційний веб-сайт Могилів-Подільської міської ради про місце подання таких пропозицій.

24. Пропозиції, зауваження тощо, викладені у письмовій формі, підлягають реєстрації і розглядаються у 7-ми денний строк. За результатами розгляду заявнику в цей же термін надається письмова відповідь.

Анонімні пропозиції, зауваження не реєструються і не розглядаються.

25. Громадське обговорення у визначеній організатором згідно цього Порядку формі проводиться в день, визначений міським головою Могилів-Подільської міської ради.

Під час такого обговорення доповідається пропозиція щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад, що є предметом обговорення, отримані пропозиції, зауваження членів територіальної громади м. Могилева-Подільського Вінницької області з цього питання, результати їх розгляду.

26. За результатами громадського обговорення ведеться протокол.

Протокол повинен містити перебіг обговорення, в тому числі інформацію про:

- тему, час і місце проведення громадського обговорення;

- кількість учасників обговорення;

- ініціатора пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад;

- організатора обговорення;

- теми та короткий зміст доповідей і виступів учасників обговорення;

- пропозиції, висловлені в ході обговорення;

- результати голосування у разі його проведення;

- звернення та рекомендації учасників обговорення тощо.

Протокол громадського обговорення підписує головуючий та секретар. Усі зауваження та пропозиції розглянуті під час громадських обговорень можуть повністю чи частково бути враховані або мотивовано відхилені. Рекомендації та пропозиції розглянуті під час громадських обговорень можуть бути оприлюднені в засобах масової інформації.

27. Організатор громадського обговорення протягом 2-х робочих днів після закінчення строку розгляду пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються найменування організатора, зміст питання, що виносилося на громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського обговорення.

28. Оприлюднення результатів громадського обговорення здійснюється у 10-ти денний строк шляхом опублікування в засобах масової інформації, що поширюються на відповідній території, а також розміщення інформації на офіційному веб-сайті Могилів-Подільської міської ради.

29. Після завершення громадського обговорення пропозиція щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад подається до Могилів-Подільської міської ради на наступну сесію для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад та делегування представника (представників) до спільної робочої групи.

Міський голова                                                     П. Бровко

 

 
Оголошення
Новини