26 | 03 | 2017
Корисні посиланняministerstvo_zboriv_i_dohodiv

kadrovii_rezerv elita_u_vinnitsi

Ви переглядаєте стару версію сайту. Новий сайт знаходиться за веб адресою: http://mpmr.gov.ua
Розпорядження про очищення влади Друк e-mail
Понеділок, 22 червня 2015, 08:43

 

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

міського голови

 

Від 23.06.2015 р.

№ 141-к

м. Могилів-Подільський

 

 

Про проведення перевірки, передбаченої

Законом України «Про очищення влади»


Відповідно до ст. 42 Закону України «Про  місцеве самоврядування», Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р № 274-к «Про забезпечення виконання Закону України «Про очищення влади»:

1. Провести перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади», щодо посадових   осіб апарату міської ради та виконкому , управлінь, відділів та служб міської ради   відповідно до графіку проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо посадових осіб  апарату міської ради та виконкому управлінь, відділів та служб міської ради   згідно з додатком 1.

2. Визначити сектор з кадрових питань відділу організаційно - кадрової роботи апарату  міської ради та виконкому  відповідальним за проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», стосовно   працівників апарату міської ради та виконкому, управлінь, відділів та служб міської ради .

 

3. Працівникам, стосовно яких проводиться перевірка, у десятиденний термін з відповідної дати початку проведення перевірки подати до сектору з кадрових питань відділу організаційно- кадрової роботи апарату  міської ради та виконкому  власноручно написані заяву за формою згідно з додатком 2 або за формою згідно з додатком 3 разом із декларацією про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік, складеною за формою, встановленою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», а також копією паспорта громадянина України та, у разі необхідності, копією трудової книжки.

4. Сектору з кадрових питань відділу організаційно- кадрової роботи апарату  міської ради та виконкому  довести це розпорядження до відома осіб, стосовно яких проводиться перевірка, у тому числі працівників, які відсутні на роботі (перебувають у всіх видах відпусток, тимчасово непрацездатні тощо).

5. Встановити, що для організації та проведення вищезазначених перевірок спільно із сектором з кадрових питань відділу  організаційно-кадрової роботи апарату  міської ради та виконкому  залучаються: керуючий справами виконкому , начальник  юридичного відділу  апарату міської ради та виконкому та начальник  відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  апарату міської ради та виконкому  , у межах питань, віднесених до їх компетенції.

6. Начальнику фінансового управління міської ради (Пампушко Н.Д.) та начальнику управління праці та соціального захисту населення міської ради (Дейнезі Л.І.) забезпечити безумовне виконання Закону України «Про очищення влади» та до 25 червня  2015 року видати відповідні розпорядження (накази) щодо організації проведення вищезазначеної перевірки, з урахуванням Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р та цього розпорядження.

7. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  апарату міської ради та виконкому  (Канюк С.В..) забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради інформації про проведення перевірок в апараті міської ради та виконкомі  та її виконавчих органах  відповідної інформації.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Горбатюка Р.В..


Міський голова                                                              Петро Бровко

 

Вик. Шинкарук Т.Б.

 

ПОГОДЖЕНО:

Керуючий справами виконкому

Р.Горбатюк

 

Начальник юридичного відділу

І.Покима

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1
до розпорядження

міського голови
від 23 червня  2015 року № 141-к

 

 

 

 

Г Р А Ф І К
проведення перевірки, передбаченої Законом України
«Про очищення влади», щодо посадових осіб апарату міської ради та виконкому , управлінь, відділів та служб міської ради

 


з/п

Назви посад, щодо яких проводиться перевірка, передбачена Законом України «Про очищення влади»

Дата початку перевірки

1.

Начальники відділів, завідувачі секторів апарату міської ради та виконкому

 

26.06.2015 р.

2.

Спеціалісти відділів апарату міської ради та виконкому та радник міського голови

 

10.08.2015 р.

3.

Начальники управлінь, відділів та служб міської ради

 

10.09.2015 р.

4.

Спеціалісти управлінь, відділів та служб міської ради

 

09.10.2015 р.

5.

Директор МЦСССДМ та начальник відділу у справах сімї, дітей та молоді МЦСССДМ

10.11.2015 р.

 

 

 

 

 


Керуючий справами виконкому                                              Р.Горбатюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до розпорядження

міського голови
від 23 червня  2015 року № 141-к

_______________________________
(найменування органу)
____________________________________
(посада керівника органу)
____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника)
____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи)

 

ЗАЯВА*

про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»


Я, ________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України «Про очищення влади» повідомляю, що заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади».

Додаток: копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік.

«_____»________________20___року ________________
(підпис)
_______________________
* Заява пишеться особою власноручно.


 

 

 

Додаток 3
до розпорядження

міського голови
від 23 червня  2015 року № 141-к

_______________________________
(найменування органу)
____________________________________
(посада керівника органу)
____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника)
____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи)


ЗАЯВА*

про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»


Я, _________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України «Про очищення влади» повідомляю, що заборони, визначені частиною______________________________

(третьою / четвертою)

статті 1 Закону, застосовується щодо мене._____________________________

__________________________________________________________________

(зазначається, яка саме заборона застосовується)
Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади».

Додаток: копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік.


«_____»________________20___року ________________
(підпис)
_______________________
* Заява пишеться особою власноручно.

 
Оголошення
Новини