29 | 03 | 2017
Корисні посиланняministerstvo_zboriv_i_dohodiv

kadrovii_rezerv elita_u_vinnitsi

Ви переглядаєте стару версію сайту. Новий сайт знаходиться за веб адресою: http://mpmr.gov.ua
Юридичний відділ
Конституційний Суд України визнав неконституційними положення Закону згідно з якими виплати допомоги при народженні дитини припиняється у разі виникнення інших обставин Друк e-mail
П'ятниця, 17 червня 2016, 09:31

 

Конституційний Суд України визнав неконституційними положення Закону згідно з якими виплати допомоги при народженні дитини припиняється у разі виникнення інших обставин.

Ця норма втрачає чинність з дня ухвалення КСУ цього рішення.

 

Відповідно рішення було прийнято 8 червня і оприлюднено сьогодні у справі за конституційним поданням омбудсмена щодо конституційні положення абзацу сьомого частини дев’ятої статті 11 Закону «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».

Як пояснили «ЗіБ» в КСУ, Уповноважений ВР з людини просила визнати вказане положення неконституційним з огляду на те, що воно не надає особі можливості передбачити, які саме дії чи обставини можуть призвести до припинення виплати їй допомоги при народженні дитини, та наділяє державні органи необмеженою дискрецією у вирішенні у вирішенні питання щодо припинення виплати такої допомоги і, відповідно, не забезпечує захисту особи від свавільного втручання.

У своєму рішенні КСУ відзначив, що перелік підстав для припинення виплати допомоги при народженні дитини в Законі закріплено з метою недопущення нецільового використання коштів Державного бюджету України, що виділяються на таку допомогу, та унеможливлення свавільного втручання органів державної влади у право особи на її отримання. "Оскільки цей перелік не є вичерпним і право визначити додатковий перелік таких підстав не делегованого іншому державному органу, то це створює можливість свавільного втручання органів державної влади у право особи на отримання державної допомоги при народженні дитини», -  йдеться у рішенні Суду.

Конституційний Суд виходить із того, що принцип правової визначеності не виключає визнання за органом державної влади певних дискреційних повноважень у прийняті рішень, однак у такому випадку має існувати механізм запобігання зловживанню ними. Цей механізм повинен забезпечувати, з одного боку, захист особи від свавільного втручання органів державної влади у її права і свободи, а з другого – наявність можливості у особи передбачити дії цих органів.

Аналіз змісту частини дев’ятої статті 11 Закону вказує на те, що законодавець передбачив таку підставу для припинення виплати допомоги при народженні дитини, як «виникнення інших обставин», не закріпивши критеріїв їх визначення. Таким чином, Законом встановлено дискрецію органів державної влади у вирішенні питання про припинення виплати вказаної допомоги, проте чітко не визначено її меж.

КСУ вважає, що дискреційні повноваження органу державної влади щодо припинення виплати допомоги при народженні дитини мають бути однозначно визначені у Законі. Натомість існування в ньому нечітко визначеного переліку підстав і наявність у органів соціального захисту населення відповідних дискреційних повноважень без визначення їх меж у Законі може призвести до порушення права особи на отримання допомоги при народженні дитини.

Законодавче врегулювання підстав для припинення виплати допомоги при народженні дитини, передбачене в абзаці сьомому частини дев’ятої статті 11 Закону, свідчить про недотримання принципу правової визначеності як елемента принципу верховенства права, гарантованого частиною першою статті 8 Основного Закону України.

Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.

 

 

 
Змінений порядок проведення спецперевірки Друк e-mail
П'ятниця, 29 листопада 2013, 07:47
ЗМІНЕНИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦПЕРЕВІРКИ

02.10.2013 року набрав чинності Указ Президента України від 25.09.2013 року №529/2013 «Про внесення змін до Указу Президента України від 25.01.2012 року №33» (надалі по тексту – Указ №529), яким внесено зміни до Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Що саме змінює цей документ? Спробуємо розібратися!
По-перше змінено назву документа, який регламентує спецперевірку. Теперішня його назва: «Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які перетендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування». Отже, слід бути уважними при посиланні на цей документ, не забувайте про це.
По-друге В пункті 1-1 Порядку, де визначається, що не вважається призначенням на посаду (тобто не підлягає спецперевірці), слова «призначення на іншу роботу» замінено словами «призначення на іншу посаду». Така зміна є цілком логічною, адже спецперевіркапроводиться лише щодо відповідних категорій посадових осіб і не стосуються працівників, які не мають спеціального статусу (тобто не є державними службовцями або посадовими особами місцевого самоврядування). Отже, згідно цього пункту Порядку не вважається призначенням:
-         Призначення в порядку переведення особи на іншу посаду в межах одного і того ж органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, призначення в порядку переведення на посаду з одного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування до іншого;
-         Призначення в порядку переведення особи, яка перебуває на посаді в органі державної влади, що припиняється, на посаду до іншого органу державної влади, до якого переходять повноваження та функції органу державної влади, що припиняється.
По-третє вперше після встановлення процедури спецперевірки чітко визначено, як саме державний орган може дізнатися про те, що особа не підлягає перевірці. Порядок доповнений новим пунктом 5-1, де прописано механізм    повідомлення про те, що стосовно особи вже проводилась спецперевірка. Згідно з цією нормою, кандидат, стосовно якого спеціальна перевірка вже проводилась, при призначенні, переведенні на посаду до іншого органу державної влади, органу місцевого самоврядування письмово повідомляє про це відповідний орган разом із поданням заяви про призначення. Зазначений орган, не пізніше наступного робочого дня після одержання повідомлення від кандидата надсилає за останнім місцем його роботи (служби), де проводилася спеціальна перевірка, запит про надання копії довідки про результати спеціальної перевірки, після отримання якої розглядається питання про призначення на посаду. Крім того пункт 5-1 Порядку, передбачає, що запит про надання копії довідки про результати спецперевірки підписує керівник відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування,а в разі його відсутності – особа, яка виконує його обов’язки, або заступник керівника цього органу відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
По-четверте змінено строк проведення спецперевірки, тепер він становить 15 календарних днів з дня надання згоди на проведення перевірки, а не з моменту направлення запитів на спецперевірку.
По-п’ятенайбільших змін зазнав 15 пункт Порядку, яким визначалися наслідки виявлення розбіжностей у відомостях про кандидата і можливість виправлення помилок. Відтепер у разі встановлення за результатами спецперевірки факту розбіжностей у поданих кандидатом автобіографії та/або антикорупційної декларації за минулий рік посадовою особою (органом), що здійснюють спецперевірку надається можливість кандидату протягом 5 робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом та/або виправити розбіжності. Якщо кандидатом подано відомості, які не відповідають установленим законодавством вимогам для зайняття посади, йому буде відмовлено у призначенні на посаду.
В разі подання кандидатом неправдивих або підроблених відомостей (документів) орган або посадова особа, яка здійснює призначення на посаду, повідомляє в триденний термін правоохоронні органи і відмовляє кандидату у призначенні на посаду.
Кандидат має право на ознайомлення з довідкою про результати перевірки. У разі незгоди він може подати свої зауваження у письмовій формі стосовно її результатів до відповідного органу. Розширено також спектр підстав, за яких кандидат може звернутись до суду за оскарженням відмови, що також є дуже демократичною зміною.
Змінений порядок є більш ліберальним та надає можливість кандидату виправити допущені помилки, чого раніше взагалі не передбачалось.
 
ПЕРЕВІРКИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ ЯК ПІДГОТУВАТИСЬ! Друк e-mail
Четвер, 21 листопада 2013, 12:19

ПЕРЕВІРКИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

ЯК ПІДГОТУВАТИСЬ!

Перевірки – це ефективний інструмент Антимонопольного комітету України (надалі АМКУ) в боротьбі за конкуренцію. Тому суб`єкту господарювання дуже важливо вірно розставити акценти та підготуватись до перевірки.

Повноваження АМКУ законодавчо закріплені і коротко формулюються так: безперешкодно заходити, отримувати доступ до інформації, вимагати усні та письмові пояснення, вилучати докази, залучати спеціалістів з інших відомств, накладати арешт.

На початку перевірки голова Комісії по перевірці ( надалі – Комісія) повинен проінформувати всіх учасників та керівника об`єкта перевірки про термін та цілі перевірки.

Підставою для проведення перевірки є наказ про проведення перевірки та створення Комісії; план перевірки, доручення відповідної посадової особи АМКУ про делегування повноважень на проведення перевірки.

План перевірки повинен містити завдання перевірки, коло питань, які необхідно з`ясувати та строки перевірки. В план перевірки можуть вноситись зміни, які затверджуються повноваженою особою, яка затвердила план перевірки.

Перевірки АМКУ можуть проводитись як планові так і позапланові. Інформація АМКУ надається також за запитами.

Планова перевірка одного й того ж об`єкту за наказом голови АМКУ (відділення) проводиться не частіше одного разу на календарний рік. За десять календарних днів до проведення перевірки АМКУ зобв`язаний направити лист з датою проведення перевірки. Підставою для проведення планової перевірки є план-графік перевірок затверджений головою АМКУ (відділення).

Позапланова перевірка не передбачена в планах роботи АМКУ і може проводитись без попереднього письмового повідомлення. Проводиться за дорученням Президента України, Кабінету Міністрів України, за заявами суб`єктів господарювання, громадян, об`єднань, установ, організацій; за поданнями органів влади, місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління і контроля.

Відсутність керівника об`єкта перевірки не перешкоджає проведенню перевірки.

Результати проведення перевірки оформляються актом перевірки. В акті повинні бути обов`язково вказані: результати перевірки по всім питанням, передбаченими планом перевірки; повинна міститись об`єктивна оцінка діяльності об`єкту перевірки відносно дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, і.т.д. В акті обов`язково повинні бути вказано, які документи перевірені, за який період і яким способом. Зауваження та заперечення до акту не пізніше чим через п`ять днів з дня підписання акту подаються у письмовому вигляді до АМКУ. Про наявність зауважень робиться відповідний напис в акті перевірки.

Якщо в ході перевірки було встановлено ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, голова АМКУ (відділення), його заступник, розглядають надані матеріали й вирішують питання відносно: надання рекомендацій й внесення пропозицій стосовно припинення протиправних дій; усунення причин виникнення цих порушень й умов, що їм сприяють, а у випадку якщо порушення припинено – відносно заходів по усуненню наслідків цих порушень, а також про розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Уникнути штрафних санкцій можна, якщо з моменту проведення перевірки (отримання запиту) розробити тактику та стратегію спілкування з АМКУ.

Потрібно зі всією відповідальністю відноситись до самого факту перевірки. Не доручайте підготовку документів (відповідей на запит) різним особам, не узагальнюючи результат.

 

Матеріали для статті отримані з ресурсу «Ліга Закон»: аналітичне видання «Юрист і Закон»

 

Начальник юридичного відділу

апарату міської ради та виконкому                                            Є.Герасевич

 

 
Структура юридичного відділу апарату міської ради та виконкому Друк e-mail
П'ятниця, 18 березня 2011, 09:33

 

.@8AB Normal User 2 9 2011-03-18T08:32:00Z 2011-03-18T08:32:00Z 7 1896 10813 >38;V2->4V;LAL:0

 

Clean Clean false 21 false false false RU X-NONE X-NONE

Структура юридичного відділу

апарату міської ради та виконкому

п/п

Посада

ПІБ

телефон

Кабінет

1

Начальник   відділу

Покима Інна Олександрівна

6-65-59

№27

2

Головний спеціаліст відділу

Мединська Олександра Генадіївна

6-65-59

№27

ПОЛОЖЕННЯ

про юридичний відділ апарату

Могилів - Подільської міської ради та виконкому

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Юридичний відділ апарату Могилів-Подільської міської ради та виконкому ( надалі – Відділ) є структурним підрозділом апарату Могилів-Подільської міської ради та виконкому. Відділ підконтрольний та підзвітний міській раді, підпорядкований її виконкому та міському голові.

2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України та законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

З питань організації та методики ведення правової роботи Відділ керується рекомендаціями юридичних служб Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, наказами та рекомендаціями Міністерства юстиції України.

3. Місцезнаходженням Відділу є місцезнаходження виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, пл. Шевченка, 6/16.

4. Основними завданнями Відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативно-правових актів міською радою та її виконавчими органами, а також посадовими особами під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, роз’яснення чинного законодавства України, захист прав та законних інтересів міського голови, міської ради та її виконавчих органів у судах та інших органах, своєчасне застосування правових норм при здійсненні  своїх повноважень виконавчими органами міської ради та їх посадовими особами.

5. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, іншими виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об’єд­наннями громадян на підставах, у межах та у спосіб, передбачені чинним законодавством України.

6. Міська рада створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх окремими приміщеннями, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими й іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань.

 

ОБОВ`ЯЗКИ ВІДДІЛУ

7. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

- організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у роботі виконавчих органів ради, захист їх законних інтересів;

- забезпечує правильне застосування законодавства міською радою та її виконавчими органами, інформує міського голову, секретаря ради про необхідність вжиття заходів щодо зміни, призупинення або скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства;

- разом з відповідними управліннями, відділами та службами міської ради узагальнює практику застосування законодавства, готує пропозиції щодо вдосконалення його застосування в практичній роботі;

- перевіряє відповідність чинному законодавству України проектів рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови, наказів керівників виконавчих органів міської ради, здійснює правову експертизу нормативно-правових актів, візує їх при наявності віз керівників відповідних виконавчих органів міської ради;

- представляє у встановленому законодавством порядку інтереси міської ради та її виконавчих органів, а також міського голови в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;

- готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в тому числі нормативного характеру;

- готує пропозиції виконавчому комітету міської ради щодо вжиття заходів зі зміни чи скасування наказів керівників виконавчих органів міської ради;

- забезпечує облік текстів законодавчих і інших нормативних актів, а також актів нормативного характеру, прийнятих міською радою, виконавчим комітетом міської ради і виданих міським головою, підтримує їх у контрольному стані;

- надає правову допомогу депутатам та постійним комісіям міської ради, посадовим особам виконавчих органів міської ради; за зверненнями депутатів та постійних комісій міської ради надає правові висновки до проектів рішень та пропозиції з інших питань, віднесених до компетенції міської ради;

- організовує і веде позовну роботу міської ради та її виконавчого комітету, дає правову оцінку претензіям, що пред’явлені виконавчим органам ради у зв’язку з порушенням їх майнових прав і законних інтересів;

- дає правову оцінку проектам господарських та інших договорів, що укладаються міським головою від імені міської ради та її виконавчих органів;

- сприяє своєчасному вжиттю заходів за актами прокурорського реагування, рішеннями, постановами і ухвалами судів, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів;

- проводить роботу, пов’язану із підвищенням рівня правових знань працівників виконавчих органів міської ради, сприяє вивченню чинного законодавства роз’яснює, існуючу практику його застосування, проводить консультації з правових питань;

- здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з правових питань згідно зі встановленим графіком;

- розглядає за дорученням міського голови, його заступників, секретаря ради звернення фізичних та юридичних осіб з питань, що відносяться до компетенції Відділу і вносить пропозиції щодо вирішення порушених питань;

- здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.

8. Відділ забезпечує належний рівень діловодства, дотримання режиму секретності, службової таємниці та обмеження доступу до окремих категорій публічної інформації з питань, які належать до його компетенції.

 

ПРАВА ВІДДІЛУ

9. Відділ має право:

- перевіряти дотримання вимог законності управліннями, відділами та іншими виконавчими органами міської ради, посадовими особами місцевого самоврядування;

- одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань;

- інформувати міського голову у разі покладання на Відділ виконання роботи, що не відноситься до функцій Відділу чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених завдань з метою вжиття відповідних заходів;

- залучати за узгодженням з керівником виконавчого органу міської ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Відділом відповідно до покладених на нього завдань;

- брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради, засіданнях виконавчого комітету міської ради, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою;

- у разі переслідування працівника Відділу у зв’язку з виконанням обов’язків, передбачених цим Положенням, інформувати відповідне управління юстиції або правоохоронні органи.

10. Пропозиції Відділу щодо приведення у відповідність із законодавством проектів рішень, розпоряджень, інших актів міської ради, її виконавчих органів, міського голови, що суперечать закону, є обов’язковими для розгляду відповідними органами та посадовими особами.

 

СТРУКТУРА ТА КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

 

11. Відділ складається з двох штатних одиниць та сектору первинної правової допомоги (далі – сектор) з однією штатною одиницею: начальника відділу, головного спеціаліста юридичного відділу та завідувача сектору первинної правової допомоги.

12.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою, відповідно до законодавства України;

На посаду начальника Відділу призначається особа – громадянин України, який має вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра та стаж роботи за спеціальністю не менше двох років.

13. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований міському голові.

14. Начальник Відділу:

- здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань і здійснення ним своїх функцій;

- забезпечує виконання підлеглими працівниками доручень міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконкому;

- візує проекти розпорядчих актів міської ради, виконавчого комітету, міського голови, керівників виконавчих органів ради та надає окремі доручення працівникам Відділу щодо візування зазначених розпорядчих актів;

- представляє інтереси міської ради та її виконавчих органів, міського голови в судах, а також в інших органах при розгляді правових питань або призначає відповідального працівника Відділу;

- подає від імені та в інтересах міського голови, міської ради та її виконавчих органів позови до відповідного суду;

- бере участь у засіданнях виконавчого комітету, в нарадах колегіальних органів при обговоренні на них питань, які стосуються практики застосування чинного законодавства та інших ділянок правової роботи;

- в межах своєї компетенції дає доручення працівникам Відділу та здійснює контроль за їх виконанням;

- вносить пропозиції міському голові щодо застосування до працівників Відділу заохочень та заходів дисциплінарного впливу;

- інформує територіальну громаду міста Могилева-Подільського про виконання рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови та про інші питання, які стосуються діяльності Відділу;

- організовує роботу по підбору та формуванню кадрового резерву Відділу, здійснює роботу з професійної підготовки, перепідготовки працівників Відділу;

- здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до вимог чинного законодавства України.

15. На час тривалої відсутності начальника Відділу або неможливості виконання ним своїх обов’язків за відповідним розпорядженням міського голови обов’язки начальника виконує один з працівників відділу.

16. Працівники відділу та сектору первинної правової допомоги  приймаються на роботу на конкурсних засадах або за іншою процедурою, визначеною чинним законодавством, та звільняються з роботи міським головою.

На посаду головного спеціаліста Відділу призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра і стажем роботи за фахом не менше одного року.

17. Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою за поданням начальника Відділу.

В окремих випадках, у разі службової необхідності за дорученням начальника Відділу працівники Відділу виконують повноваження, не передбачені посадовими інструкціями.

 

ВЗАЄМОДІЯ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ З КЕРІВНИКАМИ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ

 

18. Працівники Відділу здійснюють правове забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради та взаємодіють у своїй роботі з керівниками цих органів.

Порядок взаємодії працівників Відділу, що забезпечують правову роботу відповідного виконавчого органу, визначається посадовими інструкціями цих працівників.

19. Забезпечення правової роботи виконавчих органів здійснюється шляхом закріплення посадової особи Відділу за виконавчим органом міської ради та його структурними підрозділами.

Працівники структурних підрозділів Відділу, які забезпечують правову роботу відповідного виконавчого органу, можуть територіально розміщуватися за місцем знаходження цього виконавчого органу міської ради.

20. Керівники виконавчих органів міської ради здійснюють інформаційне та додаткове матеріально-технічне забезпечення умов праці працівників Відділу, які забезпечують правову роботу відповідного виконавчого органу.

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

21. Покладання на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до правової роботи не допускається.

22. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

23. Відділ має бланки зі своїми реквізитами.

24. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

25. Реорганізація або ліквідація Відділу здійснюється міською радою відповідно до вимог законодавства України

 

 


Оголошення
Новини