28 | 11 | 2015
Корисні посиланняministerstvo_zboriv_i_dohodiv

kadrovii_rezerv elita_u_vinnitsi

Рішення сесії міської ради
Рішення № 800 Друк e-mail
Понеділок, 29 липня 2013, 00:00

 

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 


Р І Ш Е Н Н Я  №800

Від 04.07.2013р.  33 сесії  6 скликання

 

Про внесення змін до складу комісії з питань поновлення прав реабілітованих Могилів-Подільської міської ради, затвердженої рішенням 7 сесії міської ради 6 скликання від 22.03.2011 року №144

 

Відповідно до ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні», в зв’язку з кадровими змінами в апараті міської ради та виконкому,-

 

міська рада ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до складу комісії з питань поновлення прав реабілітованих Могилів-Подільської міської ради, затвердженої рішенням 7 сесії міської ради 6 скликання від 22.03.2011 року №144, а саме, слова: «Кирилюк Алла Володимирівна – завідувач юридичним сектором апарату міської ради та виконкому» замінити на слова «Герасевич Євгеній Анатолійович – начальник юридичного відділу апарату міської ради та виконкому».
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого

справами виконкому Горбатюка Р.В. та на постійну комісію з питань законності, правопорядку, реформування земельних відносин, охорони довкілля, депутатської діяльності та етики (Федотов А.М.).

 

Міський голова                                                     П.Бровко

 
Рішення № 799 Друк e-mail
Понеділок, 29 липня 2013, 00:00

 

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 


Р І Ш Е Н Н Я  №799

Від 04.07.2013р.  33 сесії  6 скликання

Про затвердження Програми забезпечення діяльності
Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області
на 2013-2014 роки

 

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26, підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 38, керуючись частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,-

 

міська рада ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму забезпечення діяльності Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області на 2013-2014 роки (надалі – Програма), що додається.

2. Виконавцям Програми забезпечити організацію та виконання її заходів.

3. Фінансовому управлінню Могилів-Подільської міської ради (Пампушко Н.Д.) передбачити у міському бюджеті на відповідний рік кошти, необхідні для виконання Програми, при перевиконанні дохідної частини бюджету міста.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань законності, правопорядку, реформування земельних відносин, охорони довкілля, депутатської діяльності та етики (Федотов А.М.) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Кригана В.І. згідно з розподілом обов’язків.

 

 

 

 

Міський голова                                                          П. Бровко


Додаток

до рішення 33сесії
міської ради 6 скликання

від 04.07.2013року № 799

 

 

ПРОГРАМА
забезпечення діяльності Могилів-Подільського
міськрайонного суду Вінницької області
на 2013-2014 роки

 

1. Паспорт Програми забезпечення діяльності  Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області на 2013-2014 роки

Ініціатор розроблення Програми

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області

Розробник Програми

Могилів-Подільська міська рада

Співрозробник Програми

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області

Відповідальний виконавець Програми

Могилів-Подільська міська рада Вінницької області

 

Учасники Програми

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області

Термін реалізації Програми

2013-2014 роки

Етапи виконання Програми

Програма відноситься до короткострокових програм

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Могилів-Подільський міський бюджет

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

35200 (тридцять п’ять тисяч двісті) гривень.

У тому числі коштів місцевого бюджету:

-         35200 (тридцять п’ять тисяч двісті) гривень

2. Загальні положення

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» формується нова система судоустрою держави, яка ґрунтується на принципах територіальності та спеціалізації. Становлення в Україні такої моделі судочинства має здійснюватися у відповідності до норм чинного законодавства, на засадах верховенства права відповідно до європейських стандартів і гарантувати право особі на справедливий суд. Основою організації роботи суду є рівень його фінансового, матеріально-технічного, кадрового, інформаційного та організаційно-технічного забезпечення.

З 2004 року по сьогоднішній день Могилів-Подільським міськрайонним судом орендується приміщення у регіонального Фонду державного майна України по Вінницькій області та займає частину першого поверху та повністю другий поверх будівлі по вулиці Сагайдачного,1/30, що не відповідає нормативним вимогам та потребам.

Зазначене приміщення потребує проведення поточного ремонту та переобладнання деяких кабінетів, не забезпечено доступ до участі в засіданнях людей з обмеженими можливостями зі сторони входу до кримінальних залів, чим порушуються норми міжнародного права та Конституції України.

Також на завчасність та якість судочинства значною мірою впливає неповне забезпечення Могилів-Подільського міськрайонного суду комп’ютерною технікою та меблями. Існує потреба в забезпеченні приміщення суду системою сигналізації.

3. Мета Програми

Створення в Могилів-Подільському міськрайонному суді умов придатних для здійснення правосуддя на рівні, достатньому для гарантування кожному громадянину права на судовий захист незалежним та неупередженим судом.

4. Ресурсне забезпечення Програми

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2013 рік

2014 рік

Всього витрат на виконання Програми

Міський бюджет

16100

19100

35200

 

5. Напрями діяльності та заходи Програми забезпечення діяльності

Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області

на 2013-2014 роки

Напрям діяльності

Перелік заходів

Термін Виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Обсяги фінансування

Очікуваний результат

1

Матеріально технічне забезпечена

Облаштувати пандус для забезпечення доступу до суду людей з обмеженими можливостями

2013 рік

Могилів-Подільська міська рада

Місцевий бюджет

1700,00

Забезпечення доступу до суду людей з обмеженими фізичними можливостями

2

Матеріально технічне забезпеченя

Придбання меблів для кабінетів суддів

2013-2014 роки

Могилів-Подільська міська рада

Місцевий бюджет

8500

Створення в суді належних умов для здійснення правосуддя

3

Інформаційнезабезпечення

Забезпечення суду модернізованою комп’ютерною технікою

2013-2014 роки

Могилів-Подільська міська рада

Міський бюджет

25000,00

Оперативне надання учасникам судових процесів копій судових рішень, електронних записів судових засідань

 

6. Показники продуктів Програми забезпечення діяльності

Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області

на 2013-2014 роки

Назва показника

Вихідні дані

2013

2014

Всього за період дії Програми

(грн.)

1

Облаштування пандусу для забезпечення доступу до приміщення суду людей з обмеженими фізичними можливостями

Пандус-1

1700,00

-

1700,00

2

Придбання меблів для кабінетів суддів

Стіл комп’ютерний-9 шт.;крісло офісне-3 шт.;стілець офісний-10 шт.; шафа для книг – 3 шт.; шафа для одягу-3 шт.

6100

2400

8500

3

Придбання потужного серверу для підтримки КП «Д-3»

Сервер – 1 шт.

-

10000,00

10000,00

4

Забезпечення суду комп’ютерною технікою

Комп’ютери – 3 шт.

10000,00

5000,00

15000,00

 

 

 

 

Секретар міської ради                                               В.  Бохонець

 

 
Рішення № 798 Друк e-mail
Понеділок, 29 липня 2013, 00:00

 

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 


Р І Ш Е Н Н Я  №798

Від 04.07.2013р.  33 сесії  6 скликання

Про розгляд заяви Царенко О.В.

 

Керуючись ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 123-125, 134 Земельного кодексу України, розглянувши заяву Царенко Олександра Володимировича від 03.05.2012 року №01-06/560-з про надання йому в оренду строком на 49 років земельної  ділянки під торгівельними кіосками №№ 24, 25, 51 по вулиці Ставиській, 40/45 в місті Могилеві-Подільському, -

 

міська рада ВИРІШИЛА:

 

  1. В задоволенні заяви Царенко Олександра Володимировича про надання в оренду строком на 49 років земельної ділянки під торгівельними кіосками №№ 24, 25, 51 по вулиці Стависька, 40/45 в місті Могилеві-Подільському

відмовити. Відмова мотивується тим, що торгівельні кіоски, вказані на

ситуаційному плані частини земельної ділянки, розташовані на земельній ділянці, яка перебуває в користуванні Могилів-Подільського районного споживчого товариства. Стаття 123 Земельного кодексу України

передбачає зокрема надання нотаріально засвідченої згоди

землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки).  До заяви           Царенко О.В. зазначеного документа не додано. Крім того,  зазначені в   заяві торгівельні кіоски  №№ 24, 25, 51 не є об’єктом  нерухомого майна, а

відповідно до статті 134 Земельного кодексу України земельна ділянка під такими спорудами підлягає продажу на конкурентних засадах.

  1. Про прийняте рішення в десятиденний строк повідомити заявника.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської

ради Бохонця В.П. та на постійну комісію міської ради з питань

законності, правопорядку, реформування земельних відносин, охорони

довкілля, депутатської діяльності та етики (Федотов А.М.).

 

 

 

Міський голова                                                          П. Бровко

 

 

 

 

 
Рішення № 797 Друк e-mail
Понеділок, 29 липня 2013, 00:00

 

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 


Р І Ш Е Н Н Я  №797

Від 04.07.2013р.  33 сесії  6 скликання
Про розгляд подання в. о. Могилів-Подільського
міжрайонного прокурора від 26.04.2013 року №55-1514-13

Керуючись ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», розглянувши подання в. о. Могилів-Подільського міжрайонного прокурора від 26.04.2013 року №55-1214-13 на рішення Могилів-Подільської міської ради №269 від 10.08.2011р. «Про ліквідацію «НВК: СЗШ І-ІІІ ступенів – гімназія №3 м. Могилева-Подільського» та створення Навчально-виховного комплексу: середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – гімназія м. Могилева-Подільського», -

 

міська рада ВИРІШИЛА:

 

1. Подання  в. о. Могилів-Подільського міжрайонного прокурора  від 26.04.2013 року №55-1514-13 відхилити з слідуючих підстав:

Необхідність скасування рішення в. о. Могилів-Подільський міжрайпрокурор обґрунтовує тим, що ч.4 ст.18 Закону України «Про освіту», ч. 6 ст.11 Закону України  «Про загальноосітню середню освіту» вказано регулювання порядку реорганізації та ліквідації начальних закладів нормами чинного законодавства та під час перевірки підстав і причин для ліквідації закладу «Начально-виховний комплекс: середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія №3                   м. Могилева-Подільського»  не встановлено, оскільки фактично в даному випадку незначною мірою як результат ліквідації, змінено лише назву навчального закладу, а саме, прибрано лапки з обох сторінназви навчального закладу та номер школи «№3» переміщено в назві – після «ступенів».

Приймаючи рішення  №269 10 сесії 6 скликання від 10.08.2011 року «Про ліквідацію «НВК: СЗШ І-ІІІ ступенів – гімназія №3 м. Могилева-Подільського» та створення Навчально-виховного комплексу: середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – гімназія м. Могилева-Подільського», Могилів-Подільська міська рада діяла виключно в межах своїх повноважень, керуючись Законом України «Про загальну середню освіту», Положенням про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально - виховних закладів, затвердженого постановою КМ України від 05.04.1994 р. №228.

Відповідно до п.1 ст.9  Закону України «Про загальну середню освіту» середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів і гімназія - це різні типи загальноосвітніх навчальних закладів. Відповідно до п.3 ст.9 Закону України «Про загальну середню освіту» загальноосвітні навчальні заклади можуть створювати навчально-виховні комплекси у складі навчальних закладів різних типів.

Вказаним рішенням 60 сесії міської ради 5 скликання № 1036 від 22.04.2010 року фактично здійснено перехід від навчального закладу одного типу (середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів) до навчально-виховного комплексу, тобто, об’єднання двох закладів (середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  і гімназії).

Положенням про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально – виховних закладів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 року  №228,  перехід від одного типу ЗНЗ до іншого має здійснюватись або шляхом реорганізації  або шляхом ліквідації одного закладу і утворенням комплексу.

Крім того, назва юридичної особи у п.1 рішення 60 сесії міської ради 5 скликання №1036 від 22.04.2010 року про створення юридичної особи не відповідає назві юридичної особи у п.2. про назву особи в статуті. Назва юридичної особи на документах про освіту, виданих випускникам 2011 року, ще інша.

Виходячи з вищевикладеного, управлінням освіти було підготовлено та винесено питання на сесію міської ради про ліквідацію одної юридичної особи, а саме  «Навчально – виховний комплекс: Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 м. Могилева – Подільського» і створення іншої юридичної особи, а саме Навчально – виховний комплекс: середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – гімназія м. Могилева – Подільського.

На виконання рішення 10 сесії міської ради 6 скликання №269 від 10.08.2011 року «Про ліквідацію «Навчально – виховного комплексу: Cередня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – гімназія м. Могилева – Подільського»:

-         Створено юридичну особу: Навчально – виховний комплекс: середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – гімназія м. Могилева – Подільського, яку 17.08.2011 р. занесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: серія ААБ, № 530390;

-         Педагогічних і технічних працівників 17.08.2011 року звільнено з попереднього навчального закладу за власним бажанням. Всіх звільнених працівників того ж дня призначено до нового навчального закладу відповідно до освітнього і кваліфікаційного рівня.

Крім того, рішенням 11 сесії міської ради 6 скликання №291  від 04.10.2011 року затверджено передавальний акт «НВК: СЗШ І-ІІІ ступенів – гімназія №3 м. Могилева – Подільського», яким майно попереднього закладу передано створеному навчальному закладу.

Зокрема, Могилів-Подільським міжрайонним прокурором вносився протест від 05.12.2011 року №4607 на зазначене рішення Могилів-Подільської міської ради. Рішенням 14 сесії 6 скликання від 20.12.2011 року «Про розгляд протесту Могилів-Подільського міжрайонного прокурора від 05.12.2011 року №4607» міської ради даний протест було відхилено, з чим прокурор не погодився та оскаржив рішення до Вінницького окружного адміністративного суду. Позовну заяву Могилів-Подільської міжрайпрокуратури Вінницької області, яка діяла в інтересах територіальної громади м. Могилева-Подільського до Могилів-Подільської міської ради залишено без розгляду в суді першої та апеляційної інстанцій. Відмова судами мотивована тим, що Могилів-Подільською міжрайпрокуратурою був пропущений строк звернення до адміністративного суду без поважних причин, а позов поданий після закінчення строків, установлених законом.

Відповідно, гарантоване державою   місцеве   самоврядування  здійснюється територіальною громадою через міську раду і  передбачає   правову,   організаційну та матеріально-фінансову самостійність, яка має певні конституційно-правові межі, встановлені, зокрема, приписами статей 19, 140, 143, 144, 146 Конституції України. З аналізу вказаних конституційних положень вбачається,  що органи місцевого самоврядування,  здійснюючи владу і самостійно вирішуючи питання  місцевого значення,  віднесені законом до їх компетенції, та  приймаючи  рішення,  які  є  обов'язковими  до  виконання   на відповідній території, зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень    та   у   спосіб,  що    передбачені Конституцією та законами України. Такі ж положення закріплені у статті 4 Європейської хартії місцевого самоврядування, яка   встановлює,   що  головні  повноваження  і  функції  органів місцевого самоврядування визначаються  Конституцією  або  законом; органи  місцевого  самоврядування в межах закону мають повне право вільно вирішувати будь-яке  питання,  яке  не  вилучене  із  сфери  їхньої  компетенції  і  вирішення якого не доручене жодному іншому органу;   повноваження,   якими   наділяються   органи   місцевого самоврядування, як правило, мають бути повними і виключними. В  Конституції  України  передбачено форми та засоби реалізації права територіальних громад на  місцеве самоврядування  і  вказано,  що  органи місцевого самоврядування в межах повноважень,  визначених законом,  приймають рішення,  які є обов'язковими до виконання на відповідній території.

2. Про прийняте рішення повідомити Могилів-Подільського міжрайонного прокурора в 10 денний термін.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів  Кригана В.І.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                       П. Бровко

 

 

 

 

 

 
Рішення № 796 Друк e-mail
Понеділок, 29 липня 2013, 00:00

 

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 


Р І Ш Е Н Н Я  №796

Від 04.07.2013р.  33 сесії  6 скликання
Про передачу з балансу МКП «Теплоенергетик» на баланс
КУ «МП МЦ ПМСД» об’єктів комунальної власності

Відповідно до пунктів 30,31 ч.1 ст. 26, ч.1 ст. 59, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

 

міська рада  ВИРІШИЛА:

 

  1. 1. Міському комунальному підприємству «Теплоенергетик»          (Смеречинський А.В.) безоплатно передати зі свого балансу на баланс КУ «Могилів – Подільський міський Центр ПМСД» (Череватова Н.П)   об’єкти комунальної власності:

-  обладнання, що знаходиться в котельні, яка перебуває на балансі комунальної установи  «Могилів – Подільський міський Центр ПМСД» та розташована на території установи, по вул. Василя Стуса 54/7, початковою вартістю 56056,88 (П’ятдесят шість тисяч п’ятдесят шість грн., 88 коп.)

2. Створити комісію для прийому-передачі об’єктів комунальної власності

Могилів-Подільської міської ради у складі згідно додатку №1.

МКП «Теплоенергетик» (Смеречинський А.В.) та  КУ «Могилів -

Подільський міський Центр ПМСД» (Череватова Н.П) оформити

документи  прийому-передачі   об’єктів комунальної власності відповідно

до чинного законодавства  України.

  1. 3. МКП «Теплоенергетик» (Смеречинський А.В.)  та  КУ «Могилів-Подільський    міський Центр ПМСД» (Череватова А.В.) оформити документи прийому - передачі об’єктів комунальної власності відповідно до чинного законодавства України.

4. Начальнику фінансового управління міської ради (Пампушко Н.Д.) зробити

відповідні зміни у структурі видатків КУ «Могилів – Подільський міський

Центр ПМСД» .

5. Зменшити розмір статутного капіталу Могилів - Подільського міського

комунального підприємства «Теплоенергетик» за рахунок виведення зі

статутного капіталу основних засобів на суму 346057,00 грн.(триста сорок

шість тисяч п’ятдесят сім грн., 00 коп.) та затвердити його у сумі 4859614,05

грн .(чотири мільйони вісімсот п’ятдесят дев’ять тисяч шістсот чотирнадцять

грн. 05 коп.).

6. Затвердити зміни до Статуту Могилів-Подільського міського комунального

підприємства «Теплоенергетик», затвердженого рішенням 22 сесії міської

ради 6 скликання міської ради від 07.09.2012 року№577, згідно додатку № 2.

 

7. Могилів – Подільській  ОДПІ (Луцкевич Е.І.) у зв’язку з відсутністю

технічної можливості у МКП «Теплоенергетик»,  до початку опалювального

сезону вирішити питання опалення приміщення ОДПІ.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського

голови з питань діяльності виконавчих органів Кригана В.І.

Міський голова                                                                 П. Бровко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

до рішення 33 сесії

міської ради 6 скликання

від 04.07.2013р. №796

 

 

 

Склад комісії

для прийому-передачі об’єктів комунальної власності з балансу МКП «Теплоенергетик» на баланс КУ «Могилів – Подільський міський Центр ПМСД»

 

Криган Віталій Іванович

заступник міського голови з питань  діяльності виконавчих органів

голова комісії

Смеречинський Анатолій Вікторович

директор МКП «Теплоенергетик»

член комісії

Стахова Павлина Миколаївна

головний бухгалтер МКП

«Теплоенергетик»

член комісії

Солодчук Віктор Іванович

головний інженер МКП

«Теплоенергетик»

член комісії

Череватова Наталя Павлівна

головний лікар  КУ «Могилів – Подільський міський Центр ПМСД»

член комісії

Аксамитна Наталія Вікторівна

головний бухгалтер КУ «Могилів – Подільський міський Центр ПМСД»

член комісії

Воронюк Олександр Володимирович

Інженер з охорони праці

член комісії

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                      В. Бохонець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

до рішення 33 сесії

міської ради 6 скликання

від 04.07.2013р. №796

 

.

 

 

ЗМІНИ

до нової редакції Статуту Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Теплоенергетик»

(є невід’ємною частиною Статуту)

 

 

Пункт 4.9 статті 4 «Майно, прибуток Підприємства» викласти в наступній редакції: «Статутний капітал Підприємства становить 4859614,05 грн. (чотири мільйони вісімсот п’ятдесят дев’ять тисяч шістсот чотирнадцять грн., 05 коп.).

Секретар міської ради                                                       В. Бохонець

 
« ПочатокПопередня71727374757677787980НаступнаКінець »

Сторінка 74 з 208
Оголошення
Новини