31 | 08 | 2014
Корисні посиланняministerstvo_zboriv_i_dohodiv

kadrovii_rezerv elita_u_vinnitsi

09.09.2014 року о 10.00 год. в залі засідань міської ради відбудеться чергова 43 сесія міської ради.
Рішення сесії міської ради
Рішення № 576 Друк e-mail
Субота, 22 вересня 2012, 12:52

 

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 


Р І Ш Е Н Н Я  №576

Від 07.09.2012 р.                                                                                                              22 сесії  6 скликання

Про затвердження списку присяжних, які будуть залучатися

для розгляду і вирішення справ у

Могилів-Подільському міськрайонному суді

 

 

Розглянувши подання Територіального управління державної судової

адміністрації України у Вінницькій області від 07.07.2012 року № 02-30/2098

про затвердження списку присяжних в кількості 10 чоловік, які будуть

залучатися для розгляду і вирішення справ у Могилів-Подільському

міськрайонному суді, керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве

самоврядування в Україні", Законом України "Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального

процесуального кодексу України", пунктом 1 ст.581 Закону України "Про

судоустрій і статус суддів", -

 

міська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити список присяжних в кількості 10 чоловік, які будуть залучатися для розгляду і вирішення справ у Могилів-Подільському міськрайонному суді  згідно з додатком.
 2. Дане рішення направити в Могилів-Подільський міськрайонний суд

Вінницької області та Територіальне управління Державної судової адміністрації у Вінницькій області.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію

міської ради  з питань законності, правопорядку, реформування земельних відносин, охорони довкілля, депутатської діяльності та етики (Федотов А.М.).

Секретар міської ради                                                  В.П. Бохонець

 


Додаток
до рішення 22сесії
міської ради 6 скликання
від 07.09.2012р. №576

Список

присяжних Могилів-Подільського міськрайонного суду

Вінницької області

п/п

П.І.П.

Дата народження

Місце роботи, посада

Місце проживання

1

Матусов Олександр Федорович

-

-

-

2

Войтович Валерій Васильович

-

-

-

3

Королюк Олена Павлівна

-

-

-

4

Горобець Андрій Володимирович

-

-

-

5

Ліщенко Валентина Іванівна

-

-

-

6

Ясінський Анатолій Володимирович

-

-

-

7

Нікуляк Андрій Анатолійович

-

-

-

8

Стратійчук Ігор Павлович

-

-

-

9

Владимирський Віктор Анатолійович

-

-

-

10

Сілін Володимир Олексійович

-

-

-

Секретар міської  ради                                                                                                                                  В.П.Бохонець


 
Рішення № 575 Друк e-mail
П'ятниця, 06 липня 2012, 10:05

 

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я  №575

Від 05.07.2012 р.                                                                                             21 сесії                                                                                            6 скликання

Про внесення  змін  до штатного розпису

служби у справах дітей міської ради

 

Керуючись  ст.ст.26,54 Закону України  « Про місцеве самоврядування в Україні», частиною  8 Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268  «Про упорядкування структури  та умов оплати праці працівників  апарату  органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»,  враховуючи  клопотання начальника служби у справах дітей міської ради Мальованої Т.М.,  -

міська рада ВИРІШИЛА :

 

 1. Внести зміни до штатного розпису служби у справах дітей міської

ради, а саме, утворити  з 16 липня 2012 року у службі у справах дітей

міської ради сектор опіки і піклування  з штатною чисельністю

1штатна одиниця: завідувач сектору  - 1 штатна одиниця, в межах

бюджетних призначень.

 1. Затвердити  Положення:

2.1.    Про сектор опіки і піклування служби у справах дітей міської ради (додаток №1).

2.2.                              Про службу у справах дітей міської ради (додаток №2).

 1. Положення про службу у справах дітей міської ради, затверджене рішенням

11 сесії міської ради 6 скликання від 04.10.2011 року № 307 вважати таким,

що втратило чинність.

 1. Начальнику служби у справах дітей міської ради  Мальованій Т.М. до

15 липня 2012 року розробити та подати на затвердження міському голові посадову інструкцію завідувача сектором опіки і піклування служби у справах дітей міської ради.

 1. Начальнику відділу  бухгалтерського обліку та звітності, головному бухгалтеру апарату міської ради та виконкому Куйбіді М.В. привести у відповідність до даного рішення штатний розпис служби у справах дітей міської ради .
 2. Завідувачу сектором з кадрових питань  відділу організаційно-кадрової роботи  апарату міської ради та виконкому Шинкарук Т.Б  здійснити визначені законодавством заходи відповідно до даного рішення.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконкому Горбатюка Р.В..

 

Міський голова                                                       П.П.Бровко

 

Додаток №1

до рішення 21 сесії

міської ради  6 скликання

від 05.07.2012 року №575

Положення

про сектор опіки та піклування служби

у справах дітей  міської ради

І. Сектор опіки та піклування служби  у справах дітей міської ради  (далі-сектор) є структурним підрозділом служби у справах дітей Могилів-Подільської міської ради. Сектор підконтрольний та підзвітний начальнику служби у справах дітей,  міському голові та службі у справах дітей обласної державної адміністрації.

 

ІІ. Сектор у своїй  діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями обласної та міської рад, рішеннями виконкому міської ради, розпорядженнями міського голови, обласної служби у справах  дітей, цим положенням та іншими нормативними актами.

 

ІІІ. Основними завданнями сектору є:

1) реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності;

2) розроблення і здійснення самостійно і разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів, спрямованих на поліпшення становища і соціального захисту дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечення прав, свобод і законних інтересів даної категорії дітей, запобігання бездоглядності  і здійснення контролю за виконанням цих заходів;

3) координація зусиль підприємств, установ, організацій у вирішенні питань соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,  та організації роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності  серед них;

4) формування громадської думки щодо поліпшення становища дітей даної категорії;

5) робота по веденню в єдиній інформаційно-аналітичній системі (ЄІАС) «Діти» обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах, кандидатів в усиновлювачі, сімей потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

 

 

 

IV. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує розроблення та здійснення заходів, спрямованих на                         поліпшення становища дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності;

2)  забезпечує у межах своєї компетенції контроль за виконанням законодавства щодо соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

3) надає підприємствам, установам, організаціям, громадянам у межах своєї компетенції практичну, методичну та консультаційну допомогу і координує  зусилля підприємств, установ, організацій та громадян у вирішенні питань соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

4) бере участь у правовому вихованні даної категорії дітей, забезпечує їх інформування з питань працевлаштування, навчання, оздоровлення та відпочинку, сприяє їх працевлаштуванню;

5) здійснює контроль за умовами утримання, навчання, виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у спеціальних установах для неповнолітніх, організацією виховної роботи у навчальних закладах усіх форм власності та за місцем проживання;

6) організовує правове, соціально-психологічне консультування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та їх опікунів і піклувальників;

7) аналізує стан справ у сфері соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

8) разом з управлінням освіти міської ради сприяє своєчасному влаштуванню дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, в сім’ї та інтернатні заклади, вживає заходів для захисту прав та інтересів неповнолітніх, які виховуються в сім’ях опікунів, закладах освіти для неповнолітніх, інших закладах і потребують соціальної допомоги та реабілітації;

9) організовує і здійснює разом з іншими структурними підрозділами міської ради, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо захисту неповнолітніх, виявлення причин та умов, що спричиняють дитячу бездоглядність;

10) разом з управлінням освіти, Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій області, відділом у справах сім’ї та молоді, центром соціальних  служб для сім’ї, дітей та молоді виявляє і веде облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, неповнолітніх, які виховуються в сім’ях опікунів чи піклувальників, які не забезпечують необхідних умов для їх життя, навчання та розвитку, неповнолітніх, які залишили заклади освіти та потребують допомоги  у працевлаштуванні;

12) здійснює контроль за дотриманням законодавства про працю неповнолітніх на підприємствах незалежно від форм власності;

13) залучає до реалізації завдань, які стоять перед сектором, творчі спілки, культурні, освітні, фізкультурно-спортивні товариства, дитячі, молодіжні і громадські організації;

14) розробляє і подає на розгляд міської ради, виконкому міської ради пропозиції щодо бюджетних асигнувань на реалізацію програм і здійснення заходів соціального захисту неповнолітніх та утримання підпорядкованих їй закладів;

15) готує і подає статистичну звітність в установленому порядку;

 

16) забезпечує пропаганду своєї діяльності в засобах масової інформації;

17) контролює своєчасне внесення достовірної інформації в ЄІАС «Діти»             щодо:

- обліку дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та     дітей, позбавлених батьківського піклування, кандидатів в усиновлювачі,  сімей потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах,

- зняття з обліку  дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-         сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, кандидатів в усиновлювачі, сімей потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах,

- влаштування до сімейних форм виховання дітей, які залишилися без батьківського піклування;

18) контролює якість внесеної в ЄІАС «Діти» інформації користувачами бази, що    стосується компетенції служби;

19) аналізує внесену в ЄІАС «Діти» інформацію відповідно до компетенції служби;

 

V. Сектор має право:

1) приймати рішення з питань, що належать до його компетенції, які є обов’язковими для виконання підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та їх посадовими особами, а також громадянами;

2) отримувати від інших структурних підрозділів виконавчих органів, підприємств, організацій, установ всіх форм власності міста документи та інші матеріали з питань, що належать до їх компетенції, а від органів статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) звертатись до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей, а також з питань працевлаштування;

4) перевіряти стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

5) порушувати перед відповідними органами клопотання про застосування санкцій до суб’єктів підприємницької діяльності, засобів масової інформації, які здійснюють продаж порнографічної продукції, пропагують насильство, жорстокість;

6) за дорученням представляти права неповнолітніх в суді, брати участь у розгляді судами справ щодо неповнолітніх і захисту їх прав та інтересів;

7) порушувати перед відповідними органами питання про накладання дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих службою в справах дітей;

8) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;

9) проводити особистий прийом неповнолітніх, їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати скарги, заяви з питань, що належать до її компетенції;

10) порушувати в установленому порядку питання про обмеження або позбавлення неповнолітніх віком від 14 до 18 років самостійно розпоряджатись своїм заробітком, прибутком, стипендією;

 

11) вносити на розгляд засновника пропозиції щодо удосконалення роботи в ЄІАС «Діти».

 

VI. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою відповідно до чинного законодавства.

На час тривалої відсутності завідувача сектору або неможливості виконання ним своїх обов’язків за відповідним розпорядженням міського голови обов’язки завідувача сектору виконує один з працівників апарату міської ради та виконкому.

 

VІІ. Завідувач сектору:

1) здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за виконання  покладених на нього завдань;

2) готує і подає начальнику служби в справах дітей пропозиції щодо матеріальних видатків на реалізацію державних програм і повноважень згідно даного Положення;

3) користується коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання служби та реалізації регіональних програм.

 

VІІІ. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції  сектору, при  міській раді створено Комісію з питань захисту прав дитини  по соціальному    захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах, і профілактиці бездоглядності  серед неповнолітніх.

Головою Комісії з питань захисту прав дитини  є  міський голова.

Секретарем  Комісії з питань захисту прав дитини  є завідувач сектору опіки і піклування. Голову та склад членів Комісії з питань захисту прав дитини, а також зміни, затверджує виконком міської ради.

До складу Комісії з питань захисту прав дитини входять керівники підрозділів місцевих органів влади, органів внутрішніх справ, представники підприємств, установ, організацій, об’єднань та працівники служби.

Рішення дорадчого органу проводиться в життя наказами начальника  служби у справах дітей.

Формою роботи Комісії з питань захисту прав дитини  є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу на місяць.

Засідання Комісії з питань захисту прав дитини  є правомочним за наявності не менше  двох третин складу її членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів її, членів і оформляються протоколом.

 

ІХ. Сектор, так як і служба в справах дітей, утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, передбаченого на утримання апарату міської ради та її виконкому.

Х. Матеріально-технічне забезпечення сектору здійснює міська рада.

 

 

 

Секретар міської ради                                                     В.П. Бохонець

 

 

 

Додаток №2

до рішення 21 сесії

міської ради  6 скликання

від 05.07.2012 року №575

 

Положення

про службу в справах дітей  міської ради

1. Служба в справах дітей Могилів-Подільської міської ради ( надалі – Служба) є структурним підрозділом Могилів-Подільської міської ради. Служба підконтрольна та підзвітна міській раді, а також  службі у справах дітей обласної державної адміністрації, підпорядкована її виконкому та міському голові.

1.1. Служба не є юридичною особою, не має самостійного балансу, має печатку із зображенням малого Державного Герба України і своїм найменуванням, фірмові бланки.

 

2. Служба в своїй  діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями обласної та міської рад, рішеннями виконкому міської ради, розпорядженнями міського голови, обласної служби в справах  дітей, цим положенням та іншими нормативними актами.

 

3.Основними завданнями служби є:

3.1. реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню ними правопорушень;

3.2. розроблення і здійснення самостійно і разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів, спрямованих на поліпшення становища і соціального захисту дітей, забезпечення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх, запобігання бездоглядності та вчиненню ними правопорушень і здійснення контролю за виконанням цих заходів;

3.3. координація зусиль  підприємств, установ, організацій у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності та правопорушенням серед них;

3.4. формування громадської думки щодо поліпшення становища дітей, профілактики їх правопорушень.

 

4. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

4.1. організовує розроблення та здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності і правопорушенням серед неповнолітніх;

4.2.  забезпечує здійснення профілактичних заходів щодо виявлення та усунення причин і умов, які сприяють вчиненню неповнолітніми правопорушень;

4.3. забезпечує у межах своєї компетенції контроль за виконанням законодавства щодо соціального захисту дітей, запобіганню вчинення ними правопорушень і дотримання законодавства про працю неповнолітніх в установах, організаціях незалежно від форм власності;

4.4. надає  підприємствам, установам, організаціям, громадянам міста у межах своєї компетенції практичну, методичну та консультаційну допомогу і координує  зусилля підприємств, установ, організацій та громадян у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх та профілактики правопорушень серед них;

 

4.5. бере участь у правовому вихованні неповнолітніх, забезпечує їх інформування з питань працевлаштування, навчання, оздоровлення та відпочинку, сприяє їх працевлаштуванню;

4.6. здійснює контроль за умовами утримання, навчання, виховання неповнолітніх у спеціальних установах для неповнолітніх, організацією виховної роботи у навчальних закладах усіх форм власності та за місцем проживання;

4.7. проводить разом з кримінальною міліцією у справах дітей роботу з виявлення та обліку осіб, які втягують неповнолітніх  в антигромадську  діяльність;

4.8. організовує правове, соціально-психологічне консультування неповнолітніх та їх батьків;

4.9. аналізує стан справ у сфері соціального захисту дітей, запобігає вчиненню ними правопорушень та подає відповідним органам, підприємствам і організаціям усіх форм власності пропозиції щодо удосконалення роботи з неповнолітніми;

4.10. разом з управлінням освіти міської ради сприяє своєчасному влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вживає заходів для захисту прав та інтересів неповнолітніх, які виховуються в сім’ях опікунів, закладах освіти для неповнолітніх, інших закладах і потребують соціальної допомоги та реабілітації;

4.11. організовує і здійснює разом з іншими структурними підрозділами міської ради, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо захисту неповнолітніх, виявлення причин та умов, що спричиняють дитячу бездоглядність;

4.12. разом з управлінням освіти, Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій області, відділом у справах сім’ї та молоді, Центром соціальних служб  для сім’ї, дітей та молоді виявляє і веде облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, неповнолітніх, які виховуються в сім’ях опікунів чи піклувальників, які не забезпечують необхідних умов для їх життя, навчання та розвитку, неповнолітніх, які залишили заклади освіти та потребують допомоги  у працевлаштуванні;

4.13. здійснює контроль за дотриманням законодавства про працю неповнолітніх на підприємствах незалежно від форм власності;

4.14. залучає до реалізації завдань, які стоять перед службою, творчі спілки, культурні, освітні, фізкультурно-спортивні товариства, дитячі, молодіжні і громадські організації;

4.15.  приймає в установленому порядку рішення про направлення до центру медико-соціальної реабілітації неповнолітніх, які вживають алкоголь, наркотичні засоби і психотропні речовини, а також тих, які за станом здоров’я не можуть бути направлені до шкіл соціальної реабілітації та професійних училищ соціальної реабілітації;

4.16.  розробляє і подає на розгляд міської ради, виконкому міської ради пропозиції щодо бюджетних асигнувань на реалізацію програм і здійснення заходів соціального захисту неповнолітніх та утримання підпорядкованих їй закладів;

4.17. готує і подає статистичну звітність в установленому порядку;

4.18. забезпечує пропаганду своєї діяльності в засобах масової інформації;

4.19. забезпечує захист інформації Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти».

5. Служба має право:

5.1. приймати рішення з питань, що належать до її компетенції, які є обов’язковими для виконання підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та їх посадовими особами, а також громадянами;

5.2. отримувати від інших структурних підрозділів виконавчих органів, підприємств, організацій, установ міста всіх форм власності документи та інші матеріали з питань, що належать до їх компетенції, а від органів статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

5.3. звертатись до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів неповнолітніх, а також з питань працевлаштування;

5.4. перевіряти стан виховної роботи з неповнолітніми у навчальних закладах, за місцем проживання, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

5.5. порушувати перед відповідними органами клопотання про застосування санкцій до суб’єктів підприємницької діяльності, засобів масової інформації,  які здійснюють продаж порнографічної продукції, пропагують насильство, жорстокість;

5.6. представляти права неповнолітніх в суді, брати участь у розгляді судами справ щодо неповнолітніх і захисту їх прав та інтересів;

5.7. порушувати перед відповідними органами питання про накладання дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих службою у   справах дітей;

5.8. скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

5.9. укладати угоди про співробітництво з науковими, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями;

5.10.  проводити особистий прийом неповнолітніх, їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати скарги, заяви з питань, що належать до її компетенції;

5.11. порушувати в установленому порядку питання про обмеження або позбавлення неповнолітніх віком від 14 до 18 років самостійно розпоряджатись своїм заробітком, прибутком, стипендією.

6. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою відповідно до чинного законодавства.

6.1. На час тривалої відсутності начальника Служби або неможливості виконання ним своїх обов’язків за відповідним розпорядженням міського голови обов’язки начальника виконує один з працівників міської ради.

7. Начальник служби:

7.1. здійснює керівництво діяльністю Служби, несе персональну відповідальність за виконання  покладених на нього завдань;

7.2. видає в межах своєї компетенції  накази і контролює їх виконання;

7.3. подає на затвердження міського голови кошторис доходів і видатків та штатний розпис Служби в межах граничної чисельності та фонду оплати праці;

7.4.  розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання служби та реалізації регіональних програм.

8. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Служби,

при міській раді створюється Комісія з питань захисту прав дитини по соціальному захисту неповнолітніх і профілактиці бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх.

Головою Комісії з питань захисту прав дитини є  міський голова.

Секретарем Комісії з питань захисту прав дитини є завідувач сектором опіки та піклування служби в справах дітей. Голову та склад Комісії з питань захисту прав дитини, а також зміни,  затверджує виконком міської ради.

До складу Комісії з питань захисту прав дитини на громадських засадах входять керівники структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, заступники керівників територіальних органів МВС, представники установ, організацій.

Рішення Комісії проводяться в життя наказами начальника Служби.

Формою роботи Комісії з питань захисту прав дитини є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу на місяць.

Засідання Комісії з питань захисту прав дитини є правомочним за наявності не менше  двох третин складу її членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів  членів і оформляється протоколом.

9. Служба утримується за рахунок коштів місцевого бюджету передбаченого на утримання апарату міської ради та її виконкому.

10. Матеріально-технічне забезпечення служби здійснює міська рада.

 

 

 

Секретар міської ради                                                  В.П. Бохонець

 

 

 
Рішення № 574 Друк e-mail
П'ятниця, 06 липня 2012, 10:03

 

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я  №574

Від 05.07.2012 р.                                                                                            21 сесії                                                                                             6 скликання

Про створення

Могилів-Подільської міської  бібліотеки

Керуючись ст.ст. 26, 59   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997 року №510 «Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні»,   -

 

міська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. 1. Створити Могилів-Подільську міську бібліотеку.
 2. 2. Затвердити Положення про Могилів-Подільську міську бібліотеку (додаток 1).
 3. 3. Затвердити  структуру та  штатну чисельність Могилів-Подільської

міської  бібліотеки (додаток 2).

4. Начальнику відділу культури і туризму міської ради Кулівар Г.А.:

4.1.Затвердити штатний розпис Могилів-Подільської міської  бібліотеки.

4.2. Затвердити посадові інструкції працівників Могилів-Подільської

міської  бібліотеки.

 1. 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Кригана В.І..

 

 

 

Міський голова                                                                 П.П. Бровко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

до рішення 21 сесії

міської ради 6 скликання

від 05.07.2012 року №574

Положення

Про Могилів-Подільську

міську бібліотеку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012р.

1. Загальні положення:

 

1.1           . Могилів-Подільська  міська бібліотека  (надалі бібліотека) – є інформаційним, культурним та освітнім закладом, що має упорядкований фонд документів і надає їх у тимчасове користування фізичним та юридичним особам.

1.2           . Засновником міської бібліотеки є Могилів-Подільська міська рада. Заклад є спільною власністю територіальної громади м. Могилева-Подільського, управління яким здійснює засновник або уповноважені ним органи. Уповноваженими органами Засновника є міський голова, виконавчий комітет Могилів-Подільської міської ради, відділ культури і туризму міської ради.

1.3           . Бібліотека є центром бібліотечно-бібліографічного обслуговування громадян міста.

1.4           . В своїй діяльності бібліотека керується Конституцією України, Законом України,  «Про бібліотеки і бібліотечну справу» з змінами та доповненнями, нормативними актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства  культури і туризму України,  розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної Ради, наказами управління культури і туризму облдержадміністрації, рішеннями міської ради та виконкому, наказами відділу культури  і туризму  міської ради, а також  цим Положенням.

1.5           . Бібліотека загальнодоступна, користування безкоштовне.

1.6           . Порядок обслуговування читачів визначається правилами користування бібліотекою. Бібліотека здійснює бібліотечне обслуговування різних категорій користувачів..

1.7           . Бібліотека є бюджетною, культурно-освітньою  установою.

1.8           . Бібліотека  діє на підставі Положення, затвердженого Засновником, має штамп зі своїм найменуванням, користується гербовою печаткою відділу культури і туризму міської ради.

1.9           . Юридична адреса бібліотеки:24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця  Полтавська, 25.

Повна назва: Могилів-Подільська  міська  бібліотека .

Коротка:  міська бібліотека .

ІІ. Основні завдання,  напрямки  діяльності та зміст роботи

2.1           . Основним завданням бібліотеки є:

- забезпечення  інформаційних, освітніх, культурних потреб мешканців міста;

- формування, зберігання документально-інформаційних ресурсів (книг, періодичних видань та інших носіїв інформації) та обслуговування населення.

2.2. Основними напрямками діяльності бібліотеки є:

 • формування фондів бібліотеки різноманітною тематикою книг, періодичними виданнями, відповідно до загальноосвітніх, професійних і культурних потреб населення, що проживає на території міста Могилева-Подільського;
 • створення необхідних умов  збереження та контролю за використанням бібліотечного фонду, а також здійснення реставрації та оправи цінної  в науковому і художньому відношенні літератури;
 • організація і ведення довідково-бібліографічного апарату, складовою частиною якого є система каталогів і картотек, що розкривають зміст бібліотечного фонду;
 • організація диференційного обслуговування користувачів та забезпечення їх права  вибору і отримання видань із фонду бібліотеки через її структурні підрозділи та міжбібліотечний абонемент;
 • організація інформаційно-бібліографічної та масової роботи на допомогу користувачам, підприємствам, організаціям і установам;
 • впровадження механізації, автоматизації та комп’ютеризації бібліотечно-

бібліографічних процесів;

 • забезпечення  повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та  інформаційного обслуговування  користувачів, відповідно до їх інформаційних  запитів на основі широкого доступу до книжкових фондів (згідно з правилами користування бібліотекою);
 • сприяння вихованню гармонійної , морально досконалої особистості,свідомої свого громадянського обов’язку, відкритої  до інтелектуального, духовного і  творчого розвитку;
 • формування універсального, з урахуванням профілю, бібліотечного фонду, який відповідає його інформаційним і виховним функціям, запитам та інтересам користувачів, забезпечення його належного розміщення, обліку та зберігання. Систематичний аналіз використання бібліотечного фонду,  робота з його популяризації, обслуговування користувачів у режимі абонементу та читального  залу;
 • популяризація книги і читання різними формами бібліотечної роботи, виконання довідкової і інформаційної роботи шляхом  масового, групового та індивідуального інформування  популяризація бібліотечно-бібліографічних знань за допомогою проведення бесід, організацій книжкових виставок, оглядів, лекцій, бібліотечних уроків, надання індивідуальних і групових консультацій, читацьких конференцій, круглих столів, літературних та музичних вечорів, диспутів, ігор та інших масових заходів, організація та участь  у науково-пошуковій та краєзнавчій роботі;
 • співпраця та взаємодія  з бібліотеками  інших систем і відомств;
 • виявлення, вивчення та впровадження передового бібліотечного досвіду;
 • надання юридичним та фізичним особам додаткових платних послуг, користування нічним абонентом;
 • розмір оплати за надання платних послуг затверджується Засновником за поданням керівника закладу.

 

ІІІ. Управління бібліотекою

3.1. Управління бібліотекою здійснюється Засновником та відділом культури і туризму  міської ради, що є уповноваженим органом міської ради. Повноваження Засновника і відділу культури і туризму міської ради визначається окремим и законодавчими, нормативно-правовими актами, які регламентують їх діяльність..

3.2. Компетенцією органів управління (Засновника та уповноваженого органу) є:

- визначення доцільності, порядку, умов відчуження, використання та

розпорядження закладом,

- внесення змін та доповнень до положення,

- затвердження структури та штатного розпису працівників закладу.

- прийняття рішень про відкриття представництв, філій та інших підрозділів

та структур,

- прийняття рішень про припинення діяльності закладу.

3.3. Безпосереднє керівництво бібліотекою здійснює завідувач. Завідувачем має бути громадянин України, який має базову вищу, або вищу  освіту, стаж роботи за фахом не менше як 3 роки. Завідувач призначається і звільняється з посади наказом начальника відділу  культури і туризму міської ради, відповідно до законодавства України.

3.4.Завідувач бібліотекою:

 • здійснює керівництво діяльністю бібліотеки, несе персональну відповідальність за виконання покладених на бібліотеку завдань;
 • організовує її виробничо-господарську, соціально-побутову  та іншу діяльність;
 • забезпечує дотримання законності і трудової дисципліни, створення умов для збереження майна, ефективного використання ресурсів бібліотеки для вирішення виробничих завдань.  Відповідає  за збереження майна закладу в установленому порядку;
 • сприяє реалізації творчих можливостей працівників бібліотеки, спрямованих на досягнення високих результатів роботи;
 • дотримується вимог  санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки та режиму споживання електричної і теплової енергії;
 • складає звітність за встановленими формами і подає в установлені строки до відділу культури і туризму міської ради.

3.5. За відсутності завідувача його обов’язки виконує бібліотекар, згідно наказу

начальника відділу культури і туризму.

3.6.  Працівники бібліотеки призначаються і звільняються з посади

начальником  відділу культури і туризму  міської ради .

3.7.    Начальник відділу культури і туризму міської ради застосовує міри

заохочення і накладає стягнення на працівників бібліотеки.

3.8.    Обов’язки працівників визначаються посадовими інструкціями та

правилами внутрішнього розпорядку та даним  положенням.

3.9.    Бібліотека працює відповідно річного плану, затвердженого  начальником відділу культури і  туризму міської ради.

ІV. Обов’язки та права  бібліотеки

 

4.1           . Бібліотека своєю діяльністю забезпечує реалізацію прав громадян на  бібліотечне обслуговування, встановлених Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» та цим Положенням.

4.2           . Бібліотека обслуговує користувачів бібліотекою, відповідно до  типових

4.2           . правил, затверджених спеціально-уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури і туризму.

4.3. Бібліотека несе відповідальність за належне зберігання та облік особливо цінних  та рідкісних видань, якщо такі є у  фондах.

4.4. Бібліотека не має права вилучати та реалізовувати документи, віднесені до

цінних та рідкісних видань, унікальних документальних пам’яток крім

випадків, передбачених законодавством.

4.5           . Бібліотека зобов’язана дотримуватись відповідних норм та правила,

встановлених в галузі бібліотечної справи.

4.6. Бібліотека  в порядку, передбаченому даним Положенням, має право самостійно:

-    здійснювати господарську діяльність;

-         визначати джерела комплектування свого фонду;

-         надавати платні послуги згідно чинного законодавства;

-         визначати види та розміри компенсації, шкоди, заподіяної користувачами бібліотеки, у тому числі пені за порушення термінів користування документами;

-         вилучати та реалізовувати документи із своїх фондів відповідно до нормативно-правових актів;

-         здійснювати у встановленому порядку співробітництво з іншими бібліотеками, установами та організаціями;

-         визначати при наданні користувачам бібліотеки документів про

розмір коштів, що передаються бібліотеці як забезпечення виконання

зобов’язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів, у

випадках, передбачених правилами користування бібліотеками;

-         здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання завдань, які не суперечать законам.

4.7. Бібліотека має право на захист створених нею баз даних, інших об’єктів

інтелектуальної власності бібліотеки згідно із законодавством.

4.8. Бібліотека  зобов’язана звітувати про свою діяльність перед

Засновником.

V. Права та обов’язки користувачів бібліотеки

5.1           . Користувачі бібліотеки незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, мають право на бібліотечне обслуговування, яке може бути у формі:

 • абонемента (у тому числі міжбібліотечного);
 • читального залу.

5.2           . Доступ до документів та надання бібліотечних послуг користувачам бібліотеки здійснюється з додержанням вимог  щодо забезпечення зберігання фондів бібліотеки, а також відповідно до Положення бібліотеки, правил користування бібліотекою.

5.3. Користувачі бібліотеки мають право:

 • безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечного фонду через довідково-пошуковий апарат;
 • безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та вибору джерел інформації;
 • безоплатно отримувати у тимчасове користування документи із фонду бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки;
 • одержувати документи або їх копії по міжбібліотечному абонементу платно,
 • одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку;
 • користуватись іншими видами послуг, у тому числі на платній основі.

5.4.  Користувачі бібліотеки зобов’язані:

 • дотримуватися правил користування бібліотеками;
 • замінювати втрачені (пошкоджені) документи, одержані з фондів бібліотеки, рівноцінними, або відшкодовувати їх ринкову вартість у розмірах, встановлених правилами користування бібліотекою.

 

VI Фінансово-господарська діяльність бібліотеки:

 

6.1.  Основними джерелами фінансування бібліотеки є кошти відповідного місцевого бюджету.

6.1.1.За рахунок коштів місцевого бюджету здійснюються фінансування розробки і реалізації програм розвитку бібліотечної справи, будівництво та реконструкція бібліотечних будівель, споруд, приміщень, інших форм обслуговування жителів міста Могилева-Подільського.

6.2. Джерелами формування  кошторису  бібліотеки  є:

-         кошти місцевого бюджету

-         кошти, отримані від  надання платних послуг;

-         доходи від здачі в оренду приміщення;

-         благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

6.3. Бібліотека  здійснює господарську діяльність відповідно до законодавства та Положення з дотриманням вимог щодо збереження бібліотечних фондів.

6.3.1. Бібліотека  має право самостійно розпоряджатися відповідно до законодавства доходами від господарської діяльності, у тому числі від надання платних послуг, і майном, придбаним за рахунок цих доходів.

6.4. Завідувач надає пропозиції щодо формування бюджету установи на відповідний рік.

6.5. Фонд оплати праці працівників, штатний розпис затверджує начальник відділу культури і туризму міської ради..

6.6. Не використані кошти, що надходять з різних джерел фінансування не можуть бути вилучені на кінець бюджетного року, не враховуються при визначенні обсягів бюджетного фінансування на наступний рік і повинні використовуватися виключно на здійснення діяльності бібліотеки (придбання літератури, технічних засобів, бібліотечних меблів, тощо).

VII. Структура і штат бібліотеки

 

7.1. Структуру і штат бібліотеки затверджує сесія міської ради за поданням начальника відділу культури і туризму міської ради.

7.2.          Для здійснення зазначених завдань і функцій в структурі бібліотеки створені відділи:

 • абонемент;
 • читальний зал.

7.3. Бібліотечні працівники підлягають атестації  згідно  чинного законодавства.

 

VIII. Матеріально-технічне забезпечення бібліотеки

 

8.1           . Забезпечення бібліотеки приміщенням, що відповідає умовам

обслуговування користувачів бібліотеки, зберігання бібліотечних фондів,

відповідними засобами механізації та автоматизації бібліотечних процесів,

іншим обладнанням здійснюється Засновником.

8.2           . Забороняється переміщення бібліотеки без надання рівноцінного

упорядкованого приміщення для обслуговування користувачів бібліотеки,

роботи працівників, зберігання бібліотечного фонду.

8.3           . Матеріально-технічна база бібліотеки включає приміщення, обладнання,

інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі закладу.

8.4 . Майно бібліотеки належить їй на праві оперативного управління.

8.5. Бібліотечні працівники  несуть відповідальність за збереження

бібліотечного фонду та    майна  бібліотеки відповідно до діючого

законодавства.

 

IX. Соціальні гарантії працівників бібліотеки

 

9.1           . На працівників бібліотеки поширюються гарантії, встановленні законодавством України про працю, соціальне страхування, пенсійне забезпечення.

9.2           . Працівникам бібліотеки можуть встановлюватися надбавки, доплати, матеріальні допомоги на оздоровлення та соціально-побутові потреби в межах фонду оплати праці працівників бібліотеки.

 

Х. Відповідальність за порушення законодавства про бібліотечну справу

 

10. Особи, винні у порушенні законодавства про бібліотечну справу, несуть

відповідальність згідно з законом.

ХІ. Міжнародне співробітництво в галузі бібліотечної справи

 

11.1      Бібліотека за наявності належної матеріально-технічної та науково-методичної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний бібліотечний обмін у рамках культурних програм, проектів, встановлювати відповідно до чинного законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та асоціаціями.

ХІІ. Реорганізація або ліквідація бібліотеки

12.1.Рішення про реорганізацію або ліквідацію бібліотеки приймає засновник.

Реорганізація бібліотеки відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу,

виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною

засновником.

12.2. У разі ліквідації бібліотеки, бібліотечний фонд та майно, необхідне для

діяльності  бібліотеки передається до бібліотек, що є в комунальній

власності міста, згідно з рішенням сесії міської ради.

12.3. При реорганізації або ліквідації бібліотеки, працівникам, які звільняються,

гарантується додержання їх прав, ініціатив відповідно до трудового

законодавства України.

12.4. Доцільність реорганізації та ліквідації бібліотеки визначається органом

виконавчої влади та органом місцевого самоврядування за погодженням із

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у

сфері культури.

 

 

 

Секретар міської ради                                               В.П. Бохонець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

до рішення 21 сесії

міської ради 6 скликання

від 05.07.2012 року №574

 

 

 

 

 

 

Структура та штатна чисельність

Могилів-Подільської міської бібліотеки

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                      В.П. Бохонець

 

 

 
Рішення № 573 Друк e-mail
П'ятниця, 06 липня 2012, 10:02

 

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я  №573

Від 05.07.2012 р.                                                                                   21 сесії                                                                                  6 скликання

Про внесення змін до  Положення про

Могилів-Подільську міську  бібліотеку сімейного читання

Керуючись ст.ст. 26, 59   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»,  -

 

міська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. 1. Внести зміни до Положення про Могилів-Подільську міську бібліотеку сімейного читання до  п.п. 1.9  п.1  та викласти його в наступній редакції «Місце знаходження бібліотеки: 24 000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вул. Володимирська, 16».
 2. 2. Затвердити Положення про Могилів-Подільську міську бібліотеку сімейного читання в новій редакції (додається).

3.  Начальнику відділу культури і туризму міської ради Кулівар Г.А.:

3.1.  Здійснити заходи згідно чинного законодавства відповідно до даного

рішення.

3.2.  Взяти на баланс відділу культури і туризму частину приміщення за

адресою  вул. Володимирська, буд 16.

 1. 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Кригана В.І..

 

 

 

 

Міський голова                                                                   П.П. Бровко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення 21сесії

міської ради 6 скликання

від 05.07.2012р. №573

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення

про Могилів-Подільську міську

бібліотеку сімейного читання

(нова редакція)

2012р.

І. Загальні положення

 

1.1.   Могилів-Подільська міська бібліотека сімейного читання  (надалі по тексту - бібліотека) є інформаційним, культурним та освітнім закладом, що поєднує в своїй діяльності, структурні функції універсальної бібліотеки і центру багатоаспектної допомоги сім’ї,  має упорядкований фонд документів.

 

1.2.   Засновником та власником бібліотеки є Могилів-Подільська міська рада. Заклад є власністю територіальної громади м. Могилева - Подільського, управління яким здійснює Засновник або уповноважені ним органи. Уповноваженими органами засновника є виконавчий комітет Могилів-Подільської міської ради, відділ культури і туризму міської ради .

1.3. Бібліотека сімейного читання забезпечує популяризацію книги і організацію дозвілля всіх членів сім’ї. Порядок обслуговування читачів визначається правилами користування бібліотекою.

1.4. В своїй діяльності бібліотека сімейного читання керується Конституцією України, Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» зі змінами та доповненнями, нормативними актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури і туризму України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної Ради, наказами управління культури і туризму облдержадміністрації, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, наказами відділу культури і туризму міської ради, а також цим Положенням .

1.5. Бібліотека сімейного читання загальнодоступна, користування безкоштовне.

1.6. Бібліотека сімейного читання залучає до своєї спільної роботи педагогів, лікарів,  юристів, за їх згодою.

1.7. Бібліотека є бюджетною, культурно-освітньою установою.

1.8. Бібліотека сімейного читання діє на підставі Положення, затвердженого Засновником, має штамп зі своїм найменуванням, користується гербовою печаткою відділу культури і туризму міської ради.

1.9.  Місце знаходження бібліотеки: 24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вул.Володимирська, буд. 16.

Назва : Повна - Могилів-Подільська міська бібліотека сімейного читання

Коротка – бібліотека  сімейного читання

 

 

ІІ. Основні завдання, напрямки діяльності та зміст роботи

2.1. Основними завданнями бібліотеки є:

а) обслуговування різновікового населення міста: дітей, підлітків, юнацтва, дорослих;

б) забезпечення інформативних, освітніх, культурних потреб користувачів;

в) формування, зберігання документально-інформаційних ресурсів (книг, періодичних видань та інших носіїв інформації);

г) популяризація літератури на допомогу виховання моральності, культури сімейних відносин, розвитку особи.

2.2   Основними напрямками діяльності бібліотеки є :

-         формування фондів бібліотеки, з урахуванням різновікових груп читачів та інтересів, різноманітною тематикою книг, періодичними виданнями відповідно до загальноосвітніх, професійних і культурних потреб читачів, що проживають на території міста;

-         забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування всіх категорій читачів, відповідно до їх інформаційних запитів на основі широкого доступу до книжкових фондів (згідно з правилами користування бібліотекою), залучення до сумісного читання всіх членів сім’ї ;

-         сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомості свого громадянського обов’язку, відкритої до інтелектуального, духовного і творчого розвитку;

-         пропагування та розкриття через книгу змісту загально людських цінностей, історичної, наукової та культурної спадщини, ідеї національного державотворення;

-         створення необхідних умов з збереження та контролю за використанням бібліотечного фонду, а також здійснення реставрації та оправи цінної в науковому і художньому відношенні літератури ;

-         організація і ведення довідково-бібліографічного апарату, складовою частиною якого є система каталогів і картотек, що розкривають зміст бібліотечного фонду з використанням як традиційних, так і нових носіїв інформації;

-         розширення номенклатури бібліотечних послуг, підвищення їх якості;

-         співпраця та взаємодія з бібліотеками інших систем та відомств;

-         формування читацьких груп і організація диференційного обслуговування користувачів та забезпечення їх права вибору і отримання видань із фонду бібліотеки, через її структурні підрозділи та міжбібліотечний абонемент;

-         організація інформаційно-бібліотечної та масової роботи на допомогу користувачам, підприємствам, організаціям і установам;

-         виявлення сімейних захоплень і надання допомоги в організації сімейного дозвілля;

-         організація дозвілля і допомога в духовному зміцненні сім’ї: створення сімейних клубів, гуртків, любительських об’єднань;

-         впровадження механізації, автоматизації та комп'ютеризації бібліотечно-бібліографічних процесів;

-         підготовка та подання міському відділу культури і туризму міської ради пропозицій з актуальних питань бібліотечної справи в місті, виявлення, вивчення та впровадження передового бібліотечного досвіду;

-         організація заходів з популяризації бібліотеки серед населення міста;

-         формування універсального, з врахуванням профілю, бібліотечного фонду, який відповідає його інформаційним і виховним функціям, запитам та інтересам користувачів, забезпечення його належного розміщення, обліку та зберігання;

-         вивчення і використання фонду, виявлення і відбір невживаної, багатопримірникової літератури, очищення фонду від застарілих за змістом і зношених книг, систематичний аналіз відмов з метою доукомплектування;

-         систематичний аналіз використання бібліотечного фонду, робота з його популяризації, обслуговування користувачів у режимі абонементу та читального залу;

-         здійснення довідково - бібліографічного і інформаційного обслуговування читачів ( бібліографічні довідки, рекомендаційні списки літератури);

-         популяризація книги і читання різними формами бібліотечної роботи шляхом масового, групового та індивідуального інформування, популяризація бібліотечно-бібліографічних знань за допомогою проведення бесід, організацій книжкових виставок, оглядів, лекцій, бібліотечних уроків, надання індивідуальних і групових консультацій, читацьких конференцій, круглих столів, літературних та музичних вечорів, диспутів, ігор та інших масових заходів;

-         організація та  участь у науково-пошуковій та краєзнавчій роботі;

-         надання юридичним та фізичним особам додаткових платних послуг та користування нічним абонементом.

-         розмір оплати за надання платних послуг затверджується Засновником за поданням керівника закладу.

ІІІ. Управління бібліотекою:

3.1.Управління бібліотекою здійснюється Могилів-Подільською міською радою (Засновником) та відділом культури і туризму міської ради, що є уповноваженим органом  міської ради

3.2.         Компетенцією органів управління (Засновника та уповноваженого органу) є:

- визначення доцільності, порядку, умов відчуження,  використання та  розпорядженням закладу.

- внесення змін і доповнень до положення.

- затвердження структури та штатного розпису працівників закладу.

- прийняття рішень про відкриття представництв, філій та інших підрозділів та структур.

- прийняття рішень про припинення діяльності закладу.

Повноваження Засновника і відділу культури і туризму визначається окремим законодавчими, нормативно-правовими актами, які регламентують їх діяльність.

3.3. Безпосередньо керівництво бібліотекою здійснює завідувач, який підпорядкований начальнику відділу культури і туризму міської ради. Завідувачем може бути тільки громадянин України, який має базову вищу або вищу освіту, стаж роботи за роками не менше як три роки . Завідувач призначається та звільняється наказом начальника відділу культури і туризму міської ради відповідно до законодавства України.

3.4. Завідувач бібліотекою :

-  здійснює керівництво діяльністю бібліотеки, несе персональну відповідальність за виконання покладених на бібліотеку завдань.

- організовує її виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність.

-  забезпечує дотримання законності і трудової дисципліни, створення умов для збереження майна, ефективного використання ресурсів бібліотеки для вирішення виробничих завдань; відповідає за збереження майна закладу в установленому порядку;

- сприяє реалізації творчих можливостей, спрямованих на досягнення високих результатів роботи.

- дотримується вимог санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки, режиму споживання електричної і теплової енергії.

- складає звітність за встановленими формами і подає в установлені строки в відділ  культури і туризму міської ради.

3.5.         За відсутністю завідувача обов'язки виконує бібліотекар згідно наказу начальника відділу культури і туризму за пропозицією завідувача бібліотекою.

3.6.         Працівники бібліотеки призначаються і звільняються з посади начальником відділу культури і туризму міської ради.

3.7.         Начальник відділу культури і туризму міської ради застосовує міри заохочення і накладає стягнення на працівників бібліотеки.

3.8.         Обов'язки працівників визначаються посадовими інструкціями та правилами внутрішнього розпорядку та даним положенням.

3.9.         Бібліотека працює відповідно до річного плану роботи, затвердженого начальником відділу культури і туризму міської ради.

ІV. Обов'язки та права бібліотеки

4.1. Бібліотека своєю діяльністю забезпечує реалізацію прав громадян на бібліотечне обслуговування., встановленим Законом України " Про бібліотеки і бібліотечну справу " зі змінами та доповненнями і цим Положенням.

4.2. Бібліотека обслуговує користувачів бібліотеки, відповідно до типових правил, затверджених органом виконавчої влади у сфері культури і туризму.

4.3. Бібліотека, якщо має у своїх фондах особливо цінні та рідкісні видання забезпечує їх належне зберігання і несе відповідальність за їх облік.

4.4.         Бібліотека не має права вилучати та реалізовувати документи, віднесених до цінних і рідкісних видань, унікальних документальних пам'яток крім випадків, передбачених законодавством.

4.5.         Бібліотека зобов'язана виконувати відповідні норми та правила, встановленні в галузі бібліотечної справи.

4.6.         Бібліотека в порядку, передбаченому Положенням має право самостійно:

-         визначати джерела комплектування свого фонду ;

-         встановлювати пільги для окремих категорій користувачів  бібліотеки;

-         надавати платні послуги згідно чинного законодавства;

-         визначати види та розміри компенсації  шкоди, заподіяної користувачами бібліотеки, у тому числі пені за порушення термінів користування документами;

-         вилучати та реалізовувати документи із своїх фондів відповідно до нормативно-правових актів;

-         здійснювати в установленому порядку співробітництво з іншими бібліотеками, установами, організаціями.

V. Права та обов’язки користувачів бібліотеки

5.1.   Користувачі бібліотеки незалежно від статті, віку, національності, освіти , соціального походження , політичних та релігійних переконань, місця проживання, мають право на бібліотечне обслуговування, яке може бути у формі :

-         абонементу ( у тому числі міжбібліотечного )

-         читального залу.

5.2.         Доступ до документів та надання бібліотечних послуг користувачам бібліотеки здійснюється з додержанням вимог, щодо забезпечення фондів бібліотеки, а також відповідно до Положення про  бібліотеки, правил користування бібліотекою.

5.3.   Користувачі бібліотеки мають право :

-         безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечного фонду через довідково-пошуковий апарат ;

-         безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

-         безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фонду бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки ;

-         одержувати документи або їх копії по міжбібліотечному абонементу платно;

-         одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку;

-         користуватися іншим видами послуг, у тому числі на платній основі.

5.4.   Користувачі бібліотек зобов'язані:

-         дотримуватися правил користування бібліотекою ;

-         замінювати втрачені (пошкоджені ) документи, одержані з фондів бібліотеки, рівноцінними або відшкодувати їх ринкову вартість у розмірах, встановлених правилами користування бібліотекою.

VI. Фінансово-господарська діяльність бібліотеки

6.1.   Фінансово-господарська діяльність бібліотеки здійснюється на основі  кошторису, затвердженого начальником відділу культури і туризму міської ради.

6.2. Джерелами формування кошторису бібліотеки є :

-         кошти місцевого бюджету;

-         кошти отримані за надання платних послуг ;

-         благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

6.3. Завідувач надає пропозиції щодо формування бюджету установи на відповідний рік.

6.4.Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників, штатний розпис затверджує начальник відділу культури і туризму міської ради.

6.5. Бібліотека звільняється від оподаткування прибутку без обмеження рівня рентабельності.

6.6. Не використані кошти, що надходять з різних джерел фінансування не можуть бути вилучені на кінець бюджетного року, не враховуються при визначені обсягів бюджетного фінансування на наступний рік і повинні використовуватися виключно на здійснення діяльності бібліотеки (придбання літератури, технічних засобів тощо ).

6.8. Бібліотека має право самостійно розпоряджатися відповідно до законодавства доходами від господарської діяльності у тому числі від надання платних послуг і майном придбаним за рахунок цих доходів.

VIІ. Структура і штат бібліотеки

7.1. Структура і штат бібліотеки затверджується  рішенням сесії міської ради.

Для здійснення зазначених завдань і функцій в структурі бібліотеки створенні відділи :

-         абонемент;

-         читальний зал.

7.2. Бібліотечні працівники підлягають атестації згідно з чинним законодавством.

VIIІ. Матеріально - технічне забезпечення бібліотеки

8.1.Забезпечення бібліотеки приміщенням, що відповідає умовам обслуговування користувачів бібліотеки, зберігання бібліотечних фондів відповідними засобами механізації та автоматизації бібліотечних процесів іншим обладнанням здійснюється власником ( засновником).

8.2.Забороняється переміщення бібліотеки без надання рівноцінного упорядкованого приміщення для обслуговування користувачів бібліотеки, роботи працівників, зберігання бібліотечного фонду.

8.3.Матеріально-технічна база бібліотеки включає приміщення, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі закладу.

 

8.4. Майно бібліотеки належить їй на праві оперативного управління.

8.5. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за збереження бібліотечного фонду та майна бібліотеки відповідно до діючого законодавства.

ІХ. Соціальні гарантії працівників бібліотеки

9.1. На працівників бібліотеки поширюються гарантії встановлені законодавством про працю, соціальне страхування, пенсійне забезпечення.

9.2. Працівникам бібліотеки можуть встановлюватися надбавки, доплати, матеріальні допомоги на оздоровлення та соціально-побутові потреби в межах затвердженого фонду оплати праці працівників бібліотеки .

X. Відповідальність за порушення законодавства про бібліотечну справу

10.1. Особи винні у порушенні законодавства про бібліотеки та бібліотечну справу несуть відповідальність згідно з законом.

XI. Міжнародне співробітництво в галузі бібліотечної справи

11.1. Бібліотека за наявності належної матеріально-технічної та науково-методичної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний бібліотечний обмін у рамках культурних програм, проектів, встановлювати відповідно до чинного законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та бібліотечними асоціаціями .

XII. Реорганізація або ліквідація бібліотеки

12.1.Рішення про реорганізацію або ліквідацію бібліотеки приймає засновник. Реорганізація бібліотеки відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником.

12.2.У разі ліквідації бібліотеки, бібліотечний фонд та майно необхідне для діяльності бібліотеки залишається в комунальній власності міста, згідно з рішенням сесії міської Ради.

12.3.При реорганізації або ліквідації бібліотеки працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та гарантій відповідно до трудового законодавства України.

 

Секретар міської ради                                              В.П. Бохонець

 

 
Рішення № 572 Друк e-mail
П'ятниця, 06 липня 2012, 10:01

 

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я  №572

Від 05.07.2012 р.                                                                                  21 сесії                                                                                       6 скликання

Про внесення змін до структури та штатної чисельності

Могилів – Подільського Будинку народної творчості

Керуючись ст.ст. 26,32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням Могилів – Подільського Будинку народної творчості, затвердженим рішенням 7 сесії міської ради 6 скликання від 22.03.2011 року №138, з метою упорядкування штату Будинку народної творчості,-

 

міська рада ВИРІШИЛА:

1.  Внести зміни до структури та штатної чисельності Могилів – Подільського Будинку народної творчості, а саме, ввести з 09 липня 2012 року посаду організатора культурно – дозвіллєвої  діяльності – 1 штатна одиниця,

в межах бюджетних призначень.

2.  Начальнику відділу культури і туризму міської ради Кулівар  Г.А.:

2.1.    внести зміни в штатний розпис вищевказаного закладу культури;

2.2.    здійснити визначені законодавством заходи відповідно до даного рішення.

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Кригана В.І..

 

 

 

 

 

Міський голова                                                        П.П. Бровко

 
« ПочатокПопередня71727374757677787980НаступнаКінець »

Сторінка 74 з 164
Оголошення
Новини