29 | 03 | 2017
Корисні посиланняministerstvo_zboriv_i_dohodiv

kadrovii_rezerv elita_u_vinnitsi

Ви переглядаєте стару версію сайту. Новий сайт знаходиться за веб адресою: http://mpmr.gov.ua
Рішення сесії міської ради


Рішення № 913 Друк e-mail
Четвер, 20 лютого 2014, 22:00

 

 

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №913

 

Від 31.01.2014р.

 

39 сесії

 

6 скликання

Про подання проектів на Всеукраїнський конкурс проектів

та програм розвитку місцевого самоврядування у 2014 році

 

Керуючись ст.26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.ст.9-11,18  Закону України „ Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, Указом Президента України «Про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування» від 28.10.2002 р. №952/2002 та розглянувши подані проекти, –

 

міська рада В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити для подання на Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування і забезпечити  співфінансування з місцевого бюджету, у разі визначення переможцями конкурсу, проекти:

1.1. «Творчі майстерні при Будинку народної творчості – погляд в майбутнє», підготовлений Будинком народної творчості міста, - співфінансування   встановити в обсязі 90,0 тис. грн.

1.2. «Транспорт для людей з інвалідністю – це шлях до адаптації в соціум», підготовлений громадською організацією захисту  та допомоги    інвалідам «Ангел надії», співфінансування встановити в обсязі 20,0 тис.грн.

1.3. «Фізичний розвиток молоді – здорове покоління майбутнього» , підготовлений Могилів-Подільським технолого - економічним коледжем,

співфінансування встановити в обсязі 12,0 тис. грн.

2. Фінансовому управлінню міської ради (Пампушко Н.Д.) забезпечити  співфінансування з місцевого бюджету вищенаведених проектів, у разі визначення їх переможцями Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови  Гоцуляка М.В..

 

 

Міський голова                                                    П. Бровко

 
Рішення № 914 Друк e-mail
Четвер, 20 лютого 2014, 22:00

 

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №914

 

Від 31.01.2014р.

 

39 сесії

 

6 скликання

Про затвердження Могилів - Подільської міської цільової соціальної програми надання стоматологічної ортопедичної безкоштовної допомоги

пільговим категоріям населення міста на 2014-2017роки

Відповідно до пункту 22 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законів України  “Про статус Ветеранів Війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.10.1993р. № 3551-ХII;  “Про основні заходи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” від 16.12.1993р.№ 3721- ХII ; “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991р № 796-ХII;  “Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист” від 24.03.1998р. № 203/98 – ВР,-

 

міська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Могилів-Подільську міську цільову соціальну програму надання стоматологічної ортопедичної безкоштовної допомоги пільговим категоріям населення міста на 2014-2017 роки (далі-Програма) .
 2. Фінансування Програми здійснювати з  місцевого бюджету в межах бюджетних призначень та інших джерел, незаборонених законодавством. Щороку при формуванні відповідного бюджету, передбачати видатки на фінансування заходів Програми.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Кригана В.І. та постійну комісію міської ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства і дитинства (Соколовська Г.Г.).

 

 

 

Міський голова                                                         П. Бровко

 

 

Додаток

до Програми

 

ПАСПОРТ

Могилів-Подільської міської цільової соціальної програми надання стоматологічної ортопедичної безкоштовної допомоги пільговим категоріям населення міста на 2014-2017 роки

 1. Програма підтримується Законом України “Про статус Ветеранів Війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.10.1993р. № 3551-ХII; Законом України “Про основні заходи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” від 16.12.1993р.№ 3721- ХII ; Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991р № 796-ХII; Законом України “Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист” від 24.03.1998р. № 203/98 – ВР.
 2. Керівник програми – завідувач відділення ортопедії КУ «Могилів - Подільська міська стоматологічна поліклініка».
 3. Відповідальний виконавець – ортопедичне відділення КУ «Могилів-Подільська міська стоматологічна поліклініка».
 4. Строки виконання Програми: 2014-2017 роки.
 5. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

 

Джерела фінансування

Прогнозований обсяг фінансування на виконання Програми

У тому числі за роки (тис. грн.)

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

ВСЬОГО

390,0

80,0

90,0

110,0

110,0

Кошти обласного бюджету для міста та району

170,0

30,0

40,0

50,0

50,0

Кошти міського бюджету

220,0

50,0

50,0

60,0

60,0

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                      В. Бохонець

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення 39 сесії

міської ради  6 скликання

від 31.01. 2014 року №914

 

Могилів-Подільська міська цільова соціальна програма

надання стоматологічної ортопедичної безкоштовної допомоги пільговим категоріям населення міста на 2014-2017 роки

 1. 1. Обгрунтування необхідності прийняття та впровадження Програми

Міська цільова соціальна програма надання стоматологічної ортопедичної безкоштовної допомоги пільговим категоріям населення міста Могилів-Подільський на 2014-2017 роки розроблена на виконання Законів України № 3551-ХІІ; № 3721-ХІІ;  №239/95-ВР; № 796-ХІІ; №203/98-ВР.

Згідно цих Законів України на позачергове безкоштовне зубне протезування мають право слідуючі категорії населення:

-         інваліди війни та прирівняні до них особи;

-         почесні донори України;

-         особи, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи І-ІІІ категорії.

На першочергове безкоштовне зубне протезування мають право:

-         учасники бойових дій;

-         учасники війни;

-         особи які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

-         ветерани праці;

-         громадяни похилого віку – пенсіонери.

Поширення карієса зубів в Україні становить понад 99% від усього населення. Ускладнений карієс веде до втрати зубів (адентії) та відповідно до зниження жувальної ефективності. Організм людини – це  взаємопов’язана система тканин та органів. Часткова та повна вторинна адентія приводить до порушення функціонування і в подальшому до виникнення захворювань шлунково-кишкового тракту, нервової системи, залоз внутрішньої  та зовнішньої секреції, системи крові, сполучної тканини багатьох органів, веде до психічної та психологічної нестабільності людини.

Згідно статистичних даних, станом на 01.01.2014 року 2,5 тис. міського населення похилого віку потребує протезування зубів.

Європейський досвід свідчить, що для усунення проблем пов’язаних з адентією населення, необхідно забезпечити реалізацію державної політики у сфері своєчасного пільгового протезування людей похилого віку шляхом об’єднання зусиль органів державної влади та громадськості.

 

2.Мета і завдання прийняття Програми

Метою Програми є поліпшення  ситуації в  напрямі зменшення кількості жителів міста похилого віку та пільгових категорій населення, які страждають на часткову та повну адентію. Покращення жувальної ефективності, психологічного та емоційного стану цих категорій людей. Зменшення ризику виникнення захворювань органів та систем, до яких призводить відсутність зубів.

 

3. Правові аспекти

Нормативно-правовими аспектами у даній сфері  правового регулювання є Конституція України; Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.10.1993р. № 3551-ХІІ;  Закон України “Про  основні засади соціального захисту ветеранів праці та  інших громадян похилого віку в Україні” від 16.12.1993р. № 3721-ХІІ; Закон України “Про донорство крові та її  компонентів” від 23.06.1995р. № 239/95-ВР; Закон України “ Про статус і соціальний захист громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991р. № 796-ХІІ; Закон України “Про статус ветеранів військової служби і ветеранів внутрішніх справ та їх соціальний захист” від 24.03.1998р. № 203/98-ВР.

4.Шляхи та способи розв’язання проблеми

Ефективна реалізація цільової програми надання стоматологічної ортопедичної безкоштовної допомоги пільговим категоріям населення можлива шляхом виконання протягом 2014-2017 років таких завдань:

 

-         раціональне  протезування  маловитратними   технологіями  пільгових

категорій населення міста;

-         100% зубне протезування інвалідів та учасників бойових дій Великої Вітчизняної війни;

-         забезпечення ортопедичною стоматологічною допомогою за місцем проживання лежачих хворих, за зверненням, шляхом створення мобільних виїздних лікарських бригад;

-         підвищення рівня проінформованості населення з питань запобігання виникнення вторинної адентії, наслідків до яких вона призводить, шляхом проведення  лекцій, бесід, виступів на місцевому радіо та телебаченні.

 

5.Обсяг та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється у  відповідності до діючого законодавства за рахунок коштів обласного та міського бюджетів.

Обсяг фінансування Програми визначається щороку виходячи з конкретних завдань та наявних коштів, з урахуванням виконання завдання у попередній період.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                      В. Бохонець

 
Рішення № 893 Друк e-mail
Четвер, 26 грудня 2013, 22:00

 

 

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №893

 

Від 20.12.2013р.

 

38 сесії

 

6 скликання

Про внесення  змін до бюджету міста на 2013рік

Керуючись ст. 26   Закону  України  „ Про  місцеве  самоврядування  в Україні ” , розпорядженням  ОДА від  16.12.2013р. №540, розпорядженням  Шаргородської

районної  державної  адміністрації   від  15.11.2013р. № 256,-

 

міська  рада  ВИРІШИЛА:

 

1.Збільшити  загальний  фонд  бюджету  міста:

по  доходах  по  КБК  41020600  «Додаткова  дотація  з державного  бюджету  на

вирівнювання фінансової  забезпеченості місцевих бюджетів» в сумі 784000 грн.

по  КБК 41035600 «Субвенція на  проведення  видатків місцевих

бюджетів, що  не  враховуються  при  визначенні  обсягу  міжбюджетних  трансфертів» в  сумі 15000грн.

по  видатках  по  КВК  10 КФК  070101  КЕКВ  2111  на  суму  55600 грн.

КЕКВ  2120  на  суму  193200 грн.

КФК  070201 КЕКВ  2111  на  суму  156800 грн.

КЕКВ  2120  на  суму  315000 грн.

КФК  070401 КЕКВ  2111  на  суму  14700 грн.

КЕКВ  2120  на  суму   4200 грн.

КФК  070802 КЕКВ  2111  на  суму   14400 грн.

КЕКВ  2120  на  суму   5100 грн.

КФК  070804 КЕКВ  2111  на  суму   7500 грн.

КЕКВ  2120  на  суму   2700 грн.

КФК  070805 КЕКВ  2111  на  суму   3100 грн.

КФК 130107   КЕКВ  2111  на  суму  4600 грн.

КЕКВ  2120  на  суму   4300 грн.

по  КВК 40 КФК  010116   КЕКВ  2120  на  суму   2800 грн.

 

по  КВК  03 КФК  210110  КЕКВ  2610  на  суму 15000 грн.

2.Контроль за виконання даного рішення покласти на першого  заступника  міського  голови   Гоцуляка  М.В. та  на  постійну  комісію з  питань бюджету, економіки,

промисловості  та комунальної  власності ( Разуваєв В.Л.).

 

 

Міський  голова                                                           П. Бровко

 

 
Рішення № 894 Друк e-mail
Четвер, 26 грудня 2013, 22:00

 

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №894

 

Від 20.12.2013р.

 

38 сесії

 

6 скликання

Про затвердження результатів конкурсу з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним Кодексом України, Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 №579 «Про затвердження Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах», враховуючи рішення конкурсної комісії, створеної за рішенням міської ради від 28.11.2013 №892 «Про створення комісії з відбору виконавців робіт із землеустрою, з оцінки земель та виконавців земельних торгів на конкурентних засадах», -

 

міська рада  ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити результати конкурсу з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів (протокол засідання конкурсної комісії №1 від 11.12.2013 року, що додається)

-         для продажу у власність земельної ділянки, площею 0,1000  га, що розташована в м. Могилеві-Подільському по вул. Стависька, 60-а;

-         для продажу права оренди терміном на 10 років земельної ділянки, площею 0,0109  га, що розташована в м. Могилеві-Подільському по вул. Руданського, 3-а; земельної ділянки, площею 0,0030 га, що розташована в м. Могилеві-Подільському по проспекту Незалежності, 126-в.

 1. Визначити переможцем конкурсу з відбору виконавця послуг з

проведення земельних торгів державне підприємство «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», код ЄДРПОУ 00692127.

 1. Доручити виконавчому комітету міської ради укласти з державним підприємством «Вінницький науково-дослідний  та проектний інститут землеустрою» договір на виконання послуг з проведення земельних торгів.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради Бохонця В. П. та на постійну комісію з питань законності, правопорядку, реформування земельних відносин, охорони довкілля, депутатської діяльності та етики.

 

 

Міський голова                                                     П. Бровко

Додаток

до  рішення 38 сесії

міської ради 6 скликання

від 20.12.2013р. №894

 

ПРОТОКОЛ № 1

Засідання конкурсної комісії щодо відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах

від 11.12.2013р.

 

Могилів-Подільська міська рада Вінницької обл.

 

Присутні:

 

Бохонець Володимир Петрович

- секретар міської ради, голова комісії

Покима Інна Олександрівна

-  головний спеціаліст юридичного відділу апарату міської ради та виконкому,                                      секретар комісії

Дунський Юрій Сергійович

- начальник управління містобудування та архітектури міської ради

Сурдоленко Олексій Михайлович

- начальник відділу земельних ресурсів управління містобудування та архітектури міської ради

Глаголєва Оксана Іванівна

- начальник управління з питань економіки, інвестицій та євроінтеграції міської ради

Матвієнко Олег Олексійович

- начальник управління Держземагенства у Могилів-Подільському районі (за згодою)

Федотов Анатолій Мартіянович

- депутат міської ради (за згодою)

Разуваєв Володимир Леонтійович

- депутат міської ради (за згодою)

Войтович Валерій Васильович

- депутат міської ради (за згодою)

 

Порядок денний:

1. Реєстрація членів комісії.

2. Розгляд документів та допуск претендентів до участі у конкурсі.

--1--

 

3. Розгляд конкурсних пропозицій учасників, підрахунок балів та заповнення відомості підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавця.

4. Визначення переможця.

І. СЛУХАЛИ:

В. Бохонця, який зазначив, що результатами реєстрації членів комісії щодо відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах (далі Комісія) та враховуючи наявність кворуму - засідання комісії правомочне.

ІІ. СЛУХАЛИ:

1. І. Покима – доповіла, що на участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель подані пакети документів від Вінницької регіональної філії ДП «Укрспецзем», Товарна біржа «Кіровоградська аграрна біржа», Аграрна біржа (м. Київ), Українська аграрна біржа (м. Київ), «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».

Документи подані своєчасно та знаходяться у запечатаних конвертах з печатками.

2. І. Покима – запропонувала розпочати конкурс з визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах шляхом розгляду поданих претендентами підтвердних документів з метою з’ясування їх повноти та відповідності вимогам пункту 2.3 розділу ІІ Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах (далі Порядок), затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 579, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.09.2012 за № 1655/21967 (далі Порядок).

ВСТАНОВИЛИ:

1. Підтвердні документи Вінницької регіональної філії ДП «Укрспецзем», Товарна біржа «Кіровоградська аграрна біржа», Аграрна біржа (м. Київ), Українська аграрна біржа (м. Київ), «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» відповідають вимогам Порядку та чинному законодавству України

.

ВИРІШИЛИ:

Враховуючи вимоги Порядку допустити до участі у конкурсі наступних претендентів: Вінницька регіональна філія ДП «Укрспецзем», Товарна біржа «Кіровоградська аграрна біржа», Аграрна біржа (м. Київ), Українська аграрна біржа (м. Київ), «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».

 

 

 

 

 

--2--

 

 

 

ІІІ.СЛУХАЛИ:

В. Бохонця – про те, що за показник порівняльної характеристики ціни продажу земельних ділянок відносно стартової ціни взяти коефіцієнт, який отримуємо при діленні загальної суми ціни продажу на загальну суму стартової ціни проданих земельних ділянок або прав на них при проведенні земельних торгів.

 

Результати оцінювання конкурсних пропозицій наступні:

Учасники

Кількість проданих лотів

Ціна продажу порівняно із стартовою

Запропоно-вана учасником вартість послуг (робіт)

Запропонова-ний учасником строк виконання послуг (робіт)

Сума балів

Українська аграрна біржа      (м. Київ)

---

 

1 бал

---

 

1 бал

5% не >59,5

тис.грн

12 балів

---

 

3 бали

 

17

Аграрна біржа      (м. Київ)

---

1 бал

---

1 бал

5%=5018,59

грн.

12  балів

30-90

днів      3 бали

 

17

Товарна біржа «Кіровоградська аграрна біржа»

775

 

3 бали

3,07

 

3 бали

6985 грн.

 

8 балів

За потребою організатора

торгів

 

5 балів

 

 

19

Вінницька регіональна філія ДП «Украспецзем»

---

 

1 бал

---

 

1 бал

10200 грн.

 

7 балів

30 днів

 

4 бали

 

13

Вінницький науково-дослідний     та проектний інститут землеустрою

137

 

 

 

2 бали

1,49

 

 

 

2 бали

3% = 3011,15

грн.

 

 

15 балів

30-90 днів

 

 

 

3 бали

 

 

22

 

Заповнено секретарем комісії відомість підсумків оцінки конкурсних пропозицій додається (додаток 1).

ІV. СЛУХАЛИ:

В. Бохонця, який зазначив, що за результатами оцінювання конкурсних пропозицій «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»  набрав найбільше балів - 22 бали.

ВИРІШИЛИ:

Враховуючи те, що «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» набрав найбільшу кількість балів та є суб’єктом господарювання на території Вінницької області та ліцензійно здійснює

надання послуг з проведення земельних торгів у формі аукціону органам місцевої влади Вінницької області - визначити переможцем конкурсу.

 

--3–

ДОРУЧИТИ:

І. Покимі – у триденний термін після підписання протоколу проінформувати Могилів-Подільського міського голову  та підготувати листи щодо інформування переможця та інших учасників про результати конкурсу та надати голові комісії.

О. Матвієнко – розмістити інформацію про результати конкурсу у засобах масової інформації відповідно до пункту 3.9. Порядку.

Секретар міської ради                                                      В. Бохонець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--4--

 

Конкурсна комісія

щодо відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах

 

Додаток №1

до протоколу №1

від 11.12.2013 року

ВІДОМІСТЬ
підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавця:
«Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
(послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель, виконавця земельних торгів)

№ з/п

Учасник конкурсу

Кількість набраних балів

1

Українська аграрна біржа  (м. Київ)

1 бал, 1 бал, 12 балів, 3 бали -

(загальна сума балів -17)

2

Аграрна біржа   (м. Київ)

1 бал,1 бал, 12 балів, 3 бали -

(загальна сума балів -17)

3

Товарна біржа «Кіровоградська аграрна біржа»

3 бали, 3 бали, 8 балів, 5 балів -

(загальна сума балів -19)

4

Вінницька регіональна філія ДП «Укрспецзем»

1 бал, 1 бал, 7 балів, 4 бали -

(загальна сума балів -13)

5

Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою

2 бали, 2 бали, 15 балів, 3 бали -

(загальна сума балів -22)

 

 

Голова комісії

 

____________
(підпис)

 

В. Бохонець_____
(ініціали, прізвище)

 

 

 

Секретар комісії

 

_____________
(підпис)

 

І. Покима________
(ініціали, прізвище)

  

 

 

Секретар міської ради                                                     В. Бохонець

 
Рішення № 895 Друк e-mail
Четвер, 26 грудня 2013, 22:00

 

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №895

 

Від 20.12.2013р.

 

38 сесії

 

6 скликання

Про затвердження переліку закладів культури базової

мережі міста Могилева-Подільського

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.24 Закону України «Про культуру» та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 року № 984 «Про затвердження Порядку формування базової мережі закладів культури», з метою забезпечення реалізації і захисту конституційних прав громадян у сфері культури, -

 

міська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити перелік закладів культури базової мережі міста Могилева-Подільського згідно додатку.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Кригана В.І., постійну комісію з питань освіти, культури, духовного відродження, молоді, спорту та засобів масової інформації (Коновалов В.Ф.).

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                    П. Бровко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення 38 сесії

міської ради 6 скликання

від 20.12.2013 р. № 895

Перелік закладів культури базової мережі міста Могилева-Подільського

 

з/п

Найменування

закладу культури

Засновник

закладу

Код

ЄДРПОУ

Дата

реєстрації

Місцезнаходження

Тип

закладів згідно зі ст.23 Закону України «Про культуру»

Форма власності та організаційно-правова форма

1.

Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад - дитяча школа мистецтв

Могилів-Подільська міська рада

37865293

06.12.2011р.

 

 

24000 м. Могилів-Подільський ІІІ Гвардійська ,70

 

заклад освіти сфери культури

Комунальна, комунальна організація

2.

Краєзнавчий музей

Могилів-Подільська міська рада

02223477

19.08.1978р.

 

24000 м. Могилів-Подільський вул. Володимирська,6

музей

Комунальна, комунальна організація

3.

Бібліотека сімейного читання

Могилів-Подільська міська рада

37382970

 

24000 м. Могилів-Подільський вул. Володимирська,16

 

бібліотека

Комунальна, комунальна організація

4.

Міська бібліотека

Могилів-Подільська міська рада

37382970

 

24000 м. Могилів-Подільський , вул. Полтавська, 23

бібліотека

Комунальна, комунальна організація

5

Будинок народної творчості

Могилів-Подільська міська рада

37382970

 

24000 м. Могилів-Подільський, вул. ІІІ Гвардійська, 17/17

 

клубний заклад

Комунальна, комунальна організація

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                 В. Бохонець

 
« ПочатокПопередня71727374757677787980НаступнаКінець »

Сторінка 74 з 228
Оголошення
Новини