26 | 03 | 2017
Корисні посиланняministerstvo_zboriv_i_dohodiv

kadrovii_rezerv elita_u_vinnitsi

Ви переглядаєте стару версію сайту. Новий сайт знаходиться за веб адресою: http://mpmr.gov.ua
Діючі регуляторні акти
Про затвердження Правил благоустрою території м. Могилева-Подільського (у новій редакції) Друк e-mail
Середа, 16 березня 2016, 10:36

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я  №89

Від 29.02.2016 р.       7 сесії    7 скликання

Про затвердження Правил благоустрою території

м. Могилева-Подільського

(у новій редакції)

З метою створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорони навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного благополуччя населення та забезпечення належного контролю за благоустроєм та санітарним станом м. Могилева-Подільського, керуючись ст. 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», для здійснення контролю за благоустроєм та санітарним станом м. Могилева-Подільського, ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,-

 

міська рада ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Правила благоустрою території м. Могилева-Подільського (у новій редакції), згідно з додатком.

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення 9 сесії міської ради

6 скликання від 12.07.2011 р. № 239 «Про затвердження Правил благоустрою та утримання територій м. Могилева-Подільського».

3. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю міської ради (Щербакова І.Л.) оприлюднити дане рішення в міській газеті «Краяни» та на офіційному веб-сайті Могилів-Подільської міської ради в мережі Інтернет у встановленому порядку.

4. Це рішення набуває чинності з дня його оприлюднення на офіційному веб-сайті Могилів-Подільської міської ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради, в.о. першого заступника міського голови Гоцуляка М.В. та на постійні комісії з питань підприємницької діяльності, транспорту, прав споживачів та житлово-комунального господарства (Гріцина Є.С.) і з питань законності, правопорядку, реформування земельних відносин, охорони довкілля, депутутської діяльності та етики (Якубовська Л.О.).

 

 

Міський голова                                                       П. Бровко

 

ДОДАТОК

 
Про встановлення вартості орендної плати за 1 кв. м торговельного місця на торговельному майданчику по вулиці Ринковій, 56-а та вулиці Ставиській, 40/45 в місті Могилеві - Подільському Друк e-mail
Четвер, 04 лютого 2016, 07:01

 

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №23

Від 28.01.2016р.                                                        м. Могилів – Подільський

Про встановлення вартості орендної плати за 1 кв. м торговельного місця на торговельному майданчику по вулиці Ринковій, 56-а та вулиці Ставиській, 40/45 в місті Могилеві - Подільському

Керуючись статтями 28, 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 року №278, наказом Міністерства економіки від 30.06.2009 року N 638/109, рішенням 15 сесії міської ради 5 скликання від 04.05.2007 року №281 «Про затвердження Правил торгівлі на ринках міста Могилева-Подільського», розглянувши клопотання та матеріали подані директором комунального підприємства «Фінансист»,-

 

виконком міської ради ВИРІШИВ:

 1. 1. Встановити КП «Фінансист» (Бойко С.В.) з 01.02.2016 року вартість орендної плати за 1 кв.м торговельного місця на торговельному майданчику по вулиці Ринковій, 56-а та вулиці Ставиській, 40/45 в місті Могилеві-Подільському згідно додатку №1.
 2. 2. Затвердити типовий договір оренди торговельного місця, згідно додатку №2.
 3. 3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 30.12.2014 року №387 «Про встановлення вартості 1 кв.м торговельного місця на торговельних майданчиках по вул. Ринковій, 56-а та Стависька 40/45 в м. Могилеві-Подільському» вважати таким, що втратило чинність з 01.02.2016 року.
 4. 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради, в.о. першого заступника міського голови Гоцуляка М.В..

Міський голова                                                                П. Бровко

 

Надіслати:

Загальний відділ.

КП «Фінансист»-2.

 

 

Додаток №1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 28.01.2016 року №23

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ

вартість надання послуг на торгові місця за 1 кв.м

по вулицях Ринкова 56-а, Стависька, 40/45

 

1. Прямі матеріальні витрати: 931,34

 

2. Прямі витрати на оплату праці: 10750,00

Контролер: 1*1850 = 1850,00

Касир: 1*1900 = 1900,00

Прибиральники: 4*1750 = 7000,00

 

3. Інші прямі витрати:14561,07

Відрахування єдиного внеску: 22% - 2365,00

Оренда земельних ділянок: 12196,07

 

4. Загальновиробничі витрати: 4492,94

Разом собівартості послуг: 30735,35

 

5. Адміністративні витрати:  7979,05

 

6. Разом повна собівартість послуг: 38714,40

 

7. Прибуток 10%: 3871,44

 

Разом: 42585,84

 

 

Вартість послуг торгового місця на 1 кв.м в місяць становить

42585,84/1132 = 37,62 грн..

 

Вартість послуг торгового місця на 1 кв.м в день становить

42585,84/1132/25 =1,50 грн..

 

 

Керуючий справами виконкому                                                          Р. Горбатюк

 

Додаток №2

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 28.01.2016 року №23

ДОГОВІР
оренди торговельного місця

м. Могилів-Подільський                                                                                                                             "___" __________ 201  р.

____________________________________________________________ _______в особі
(повне найменування орендодавця)
________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі ___________________________________________________ ______________________________, з однієї сторони (далі -
(найменування документа)
Орендодавець), та_ ____________________________________________________________________________________________________,                                                                                                      (повне найменування орендаря)
в особі _______________________________________________________________________________________________________________,
( прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________________________________________________________________,
(найменування документа)
(далі - Орендар), з другої сторони (далі - сторони), уклали договір про нижченаведене

1. Предмет і мета договору

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає у тимчасове платне користування торговельне місце N______  (далі - об'єкт найму), яке розташоване за адресою: ________________________________________________________________________.

1.2. Загальна площа об'єкта найму становить _____ кв. м.

1.3.Торговельне місце передається у тимчасове платне користування для __________________________________________________________________________________________________

(вказується, для яких цілей буде використовуватися торговельне місце)

2. Умови передачі та повернення об'єкта найму

2.1. Вступ Орендара у користування об'єктом найму настає одночасно з підписанням сторонами Договору та Акта приймання-передачі, який є обов'язковим додатком до цього договору.

2.2. Об'єкт найму вважається поверненим наймодавцю з часу підписання сторонами Акта приймання-передачі.

3. Права та обов'язки орендодавця

3.1. Орендодавець має право:

- проводити перевірку використання орендарем об'єкта оренди відповідно до договору;

- вимагати в орендаря своєчасно та у повному розмірі сплачувати орендну плату;

- застосовувати на власний розсуд штрафні санкції;

- ініціювати внесення змін до договору або його розірвання в разі погіршення стану об'єкта оренди внаслідок невиконання або неналежного виконання орендарем умов договору.

3.2. Орендодавець зобов'язаний:

- передати орендареві в тимчасове користування об'єкт оренди;

- не вчиняти дій, які б перешкоджали орендареві користуватися об'єктом оренди згідно з умовами договору;

- підтримувати територію, на якій розташований об'єкт оренди, в належному санітарно-технічному  стані.

 

4. Права та обов'язки орендаря

4.1. Орендар має право:

- здавати об'єкт оренди у суборенду за письмовою згодою орендодавця, якщо інше не встановлено договором або законом;

- вносити з дозволу орендодавця зміни до об'єкта оренди, здійснювати його реконструкцію, технічне переоснащення та інші поліпшення;

- користуватися системами комунікацій на території, на якій розташований об'єкт оренди;

- установлювати відповідні вивіски, таблички, рекламні стенди щодо місцезнаходження об'єкта оренди;

- заїжджати транспортним засобом до об'єкта оренди під час і після закінчення торгівлі без додаткової плати.

4.2. Орендар зобов'язаний:

- прийняти об'єкт оренди у тимчасове користування;

- використовувати об'єкт оренди за його цільовим призначенням відповідно до пункту 1 договору;

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату;

- утримувати об'єкт оренди в належному санітарно-технічному і протипожежному стані, не допускати погіршення його стану;

- у разі припинення або розірвання договору повернути орендодавцеві об'єкт оренди у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду та відшкодувати орендодавцеві збитки у разі погіршення стану об'єкта оренди з вини орендаря;

- дотримуватися правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, роздрібної торгівлі продовольчими товарами, ветеринарно-санітарних правил, правил протипожежної безпеки, законодавства про захист прав споживачів та інших вимог Законодавства України;

- не здійснювати без письмової згоди орендодавця перебудову, добудову та перепланування об'єкта оренди.

5. Орендна плата та порядок розрахунків

 

5.1. Орендна плата  становить за місяць : ______грн. (                   )  обов’язково вноситься до___ числа місяця, що передує місяцю, за який проводиться оплата.

5.2. Орендна плата підлягає сплаті незалежно від результатів провадження господарської діяльності орендаря.

5.3. Розмір плати за користування об'єктом найму може змінюватися у разі змін податкового законодавства, амортизаційних відрахувань, розміру плати за землю тощо та корегується з урахуванням індексу інфляції.

6. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань згідно з Договором сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, зокрема:

6.2. За порушення строку перерахування коштів, Орендар сплачує пеню в розмірі  ____% від суми боргу за кожний день прострочення.

6.3. Орендар несе повну матеріальну відповідальність за штрафні санкції, пред'явлені податковою адміністрацією, екологічною службою, пожежним наглядом, санітарною службою, з вини Орендаря та відшкодовує матеріальні збитки, які пов'язані з усуненням цих недоліків.

6.4. Відповідальність за порушення інших зобов'язань визначається в установленому законодавством України порядку.

6.5. Сплата штрафу, пені, встановлених цим договором та законодавством України, не звільняє сторони від виконання покладених на них зобов'язань за цим договором.

6.6. Орендодавець не несе відповідальність за зберігання майна орендаря.

6.7. Орендодавець не несе відповідальності за збитки, завдані Орендару внаслідок аварії інженерних комунікацій, що знаходяться на об'єкті найму або за його межами, через стихійне лихо тощо.

7. Строк дії та умови зміни або розірвання договору

7.1. Цей договір діє з "___"__________ 201  р.  по  "____"_____________ 201  р.

 

7.2. Договір підлягає автоматичному продовженню після дати його закінчення на тих самих умовах, що передбачено договором на строк один місяць.

7.3. Договір може бути розірвано на вимогу однієї із сторін або за рішенням господарського суду, у випадках передбачених законодавством України.

7.4. Договір може бути розірвано  в разі несплати протягом більше одного місяця плати за оренду торгового місця, порушення правил торгівлі, або  використання торгового місця не за призначенням;

7.5. Зміни та доповнення до договору вносяться за взаємною згодою сторін і оформляються шляхом укладення додаткової письмової угоди.

7.6. Зміни та доповнення до договору є його невід'ємною частиною та оформлюються у письмовому вигляді.

7.7. Договір укладається у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

8. Інші умови

8.1. До Договору додається:

- акт приймання-передачі об'єкта найму;

- копії документів, що засвідчують особу Орендара (статуту, свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, паспорта).

8. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін:

Орендодавець:

 

Орендар:

_______________________________

_______________________________

______________________ /     _____ /
(підпис)                   (прізвище)

М. П.

 

 

_____________________________
_____________________________
_____________________________

_______________ /_________________/
(підпис)                     (прізвище)

тел:   ____________________

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                         Р. Горбатюк

 
Про встановлення місцевих податків та зборів на території міста Могилева - Подільського Друк e-mail
Неділя, 12 липня 2015, 22:00

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №1209

Від 09.07.2015р.

51 сесії

6 скликання

 

Про встановлення

місцевих податків та зборів

на території міста Могилева - Подільського


Керуючись  ст.143 Конституції України, ст.ст. 26, 59 Закону  України «Про  місцеве самоврядування  в  Україні», Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України,-

 

міська рада ВИРІШИЛА:

 

1. Встановити  на території міста Могилева-Подільського Вінницької області   місцеві податки та збори:

1.1. податок на майно, в тому числі:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- транспортний податок;

- плату за землю;

1.2. єдиний податок;

1.3. туристичний збір.

2. Затвердити:

-  положення про  механізм справляння та порядок зарахування до бюджету сум податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  в місті Могилеві-Подільському (Додаток №1);

-  положення про  механізм справляння та порядок зарахування до бюджету сум  транспортного податку   в місті Могилеві-Подільському (Додаток №2);

-  положення про  механізм справляння та порядок зарахування до бюджету сум  плати за землю в місті Могилеві-Подільському (Додаток №3);

- положення про  механізм справляння та порядок зарахування до бюджету сум  єдиного податку в місті Могилеві-Подільському (Додаток №4);

- положення про механізм справляння та порядок зарахування до бюджету сум туристичного збору в місті Могилеві-Подільському (Додаток №5).

3. Це рішення набирає чинності з 01.01.2016 року.

4. Попередні рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2015 рік», які діяли за минулий період на території міста, вважати такими, що втратили чинність з 01.01.2016 року.

 

5. Оприлюднити дане рішення через мережу інтернет – на офіційному

веб-сайті Могилів-Подільської міської ради, про що повідомити в місцевій газеті «Краяни».

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Гоцуляка  М.В. та на постійну комісію з питань бюджету, економіки, промисловості та комунальної власності (Разуваєв В.Л.).

 

 

 

 

 

 

Міський  голова                                                            П. Бровко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  №1

до рішення  51 сесії

міської ради 6 скликання

від  09.07.2015р. №1209

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про механізм справляння та порядок зарахування до бюджету                          сум  податку на нерухоме  майно, відмінне від земельної ділянки                      в місті Могилеві - Подільському

Це положення визначає механізм встановлення, справляння і скасування,  а також порядок зарахування до бюджету сум податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  в місті Могилеві-Подільському, права, обов'язки і відповідальність платників податку та органів, які відповідають за справляння податку, а також  порядок зарахування коштів даного податку до міського бюджету.

1. Загальні положення.

1.1.  Відповідно до ст. 265 Податкового кодексу України податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки являється одним із складових податку на майно та встановлюється відповідно ст. 266 Податкового кодексу України;

1.2.  Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - це місцевий податок, який зараховується до  міського  бюджету  платниками у порядку і на умовах, що визначаються Податковим кодексом України та цим Положенням.

2. Платники податку.

2.1. Платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є фізичні та юридичні особи в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості;

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

 

3. Об’єкт оподаткування.

3.1. Об’єктом оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є об’єкт житлової  та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка;

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням  міської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об'єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об'єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) сараї, вбиральні, навіси.

4. База оподаткування.

4.1. Базою оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 

5. Пільги із сплати податку.

5.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

 

6. Ставка податку.

6.1. Встановити ставки податку  на нерухоме майно за 1 квадратний метр  бази  оподаткування:

6.1.1. Для об'єктів житлової  нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб   -  2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

6.1.2. Для об'єктів нежитлової  нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб   -  1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

 

7. Податковий період.

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8. Порядок обчислення суми податку.

8.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" пункту 5.1 розділу 5 даного Положення, та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об'єктів (у разі її встановлення) та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" пункту 5.1 розділу 5 даного Положення та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об'єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об'єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" пункту 5.1 розділу 5 даного Положення та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об'єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об'єктів житлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об'єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 8.1 розділу 8 даного Положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст.46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком.

9.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

9.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

10. Порядок сплати податку.

10.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

 

11. Строки сплати податку.

11.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

 

 

Міський  голова                                                       П. Бровко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  №2

до рішення  51 сесії

міської ради 6 скликання

від  09.07.2015р. №1209

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про механізм справляння та порядок зарахування до бюджету                          сум транспортного податку в місті Могилеві - Подільському

Це положення визначає механізм встановлення, справляння і скасування,  а також порядок зарахування до бюджету сум транспортного податку  в місті Могилеві-Подільському, права, обов'язки і відповідальність платників податку та органів, які відповідають за справляння податку, а також порядок зарахування коштів податку до міського бюджету.

1. Загальні положення.

1.1.  Відповідно до ст. 265 Податкового кодексу України  транспортний податок  являється одним із складових податку на майно та  встановлюється відповідно ст. 267 Податкового кодексу України;

1. 2. Транспортний податок - це місцевий податок, який зараховується до  міського  бюджету  платниками у порядку і на умовах, що визначаються Податковим кодексом України та цим Положенням.

 

2. Платники податку.

2.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 3.1.               розділу 3 даного Положення є об’єктами оподаткування.

 

3. Об’єкт оподаткування.

3.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися                   до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад   3000 куб. см.

4. База оподаткування.

4.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 3.1. розділу 3 даного Положення.

 

5. Ставка податку.

5.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 3.1 розділу 3  даного Положення.

 

6. Податковий період.

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Порядок обчислення суми податку.

7.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об'єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

7.3. Органи внутрішніх справ зобов'язані до 1 квітня базового  податкового (звітного) періоду (року) подати контролюючим органам за місцем реєстрації об'єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

З 1 квітня базового  податкового (звітного) періоду (року)  органи внутрішніх справ зобов'язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об'єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

7.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

7.5. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об'єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

7.6. За об'єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

 

8. Порядок сплати податку.

8.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

9. Строки сплати податку.

9.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                        П. Бровко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  №3

до рішення  51 сесії

міської ради 6 скликання

від  09.07.2015р. №1209

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про механізм справляння та порядок зарахування до бюджету                          сум плати за землю в місті Могилеві - Подільському

Це положення визначає механізм встановлення, справляння і скасування,  а також порядок зарахування до бюджету сум плати за землю в місті Могилеві-Подільському, права, обов'язки і відповідальність платників податку та органів, які відповідають за справляння податку, а  також порядок зарахування коштів податку до міського бюджету.

1. Загальні положення.

1.1.  Відповідно до ст. 265 Податкового кодексу України  плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельну ділянку)  являється одним із складових податку на майно, встановлюється відповідно до ст.ст. 269-289 Податкового кодексу України та зараховується до міського бюджету,  платниками у порядку і на умовах, що визначаються Податковим кодексом України та цим Положенням.

 

2. Платники земельного податку.

2.1.Платниками  податку є:

2.1.1. Власники земельних ділянок, земельних часток;

2.1.2.Землекористувачі.

3. Об’єкти оподаткування земельним податком.

3.1. Об'єктами оподаткування є:

3.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

3.1.2. земельні частки, які перебувають у власності.

 

4. База оподаткування земельним податком.

4.1. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України та цим Положенням.

4.2. Рішення  міської ради щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок розташованих у межах міста Могилева-Подільського офіційно оприлюднюється до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

5. Ставка земельного податку.

5.1. Встановити ставку податку за земельні ділянки на території міста Могилева-Подільського, нормативну грошову оцінку яких проведено у розмірі 1 % від їх нормативної грошової оцінки.

5.2.  Встановити ставку податку у розмірі 1% від  нормативно грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

 

6. Пільги щодо сплати земельного податку.

6.1. Від сплати земельного податку звільняються  фізичні особи:

6.1.1 інваліди першої і другої групи;

6.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

6.1.3. пенсіонери (за віком);

6.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

6.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

6.1.6. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 6.1 даного розділу, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

-   для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в місті - не більш як 0,10 гектара;

-    для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

-    для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

-    для  ведення  садівництва -  не  більш як 0,12 гектара.

6.1.7. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток  в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

6.1.8. Для фізичних осіб, податок за земельні ділянки, зайняті житловим фондом, справляється у розмірі 6 відсотків суми земельного податку.

6.2. Від сплати земельного податку звільняються юридичні особи:

6.2.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

6.2.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов'язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

6.2.3. засновником, яких є Могилів-Подільська міська рада, що повністю утримуються за рахунок міського бюджету і є неприбутковими.

6.2.4. Для об’єднання співвласників багатоквартирних будинків прибудинкова територія яких, розміщена в місті Могилеві-Подільському, податок за земельні ділянки, зайняті житловим фондом, справляється у розмірі 10 відсотків суми земельного податку.

6.3. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком:

6.3.1. Не сплачується податок за:

6.3.1.1. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

6.3.1.2. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток) належить державі;

6.3.1.3. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

6.3.1.4. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі;

6.3.1.5. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

6.3.1.6. землі оборони міста Могилева-Подільського.

7. Особливості оподаткування платою за землю.

7.1. Органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

7.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

7.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 

8. Податковий період для плати за землю.

8.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

8.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

9. Порядок обчислення плати за землю.

9.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

9.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

9.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

9.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом               20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

9.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58  Податкового кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

9.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

9.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 6.1 розділу 6 даного Положення  за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

10. Строк сплати плати за землю.

10.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

10.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

10.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

10.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

10.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

10.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

10.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

10.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

11. Орендна плата.

11.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Органи виконавчої влади та Могилів-Подільська міська рада, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

11.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

11.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

11.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

11.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

11.5.1. не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

11.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

11.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

11.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог розділу 8-10 даного Положення.

12. Індексація нормативної грошової оцінки земель

12.1. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.

12.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

Кi = І : 100,

де І - індекс споживчих цін за попередній рік.

У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

12.3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

 

 

 

 

 

Міський  голова                                                              П. Бровко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  №4

до рішення  51 сесії

міської ради 6 скликання

від  09.07.2015р. №1209

ПОЛОЖЕННЯ

Про механізм справляння та порядок зарахування до бюджету                          сум єдиного податку в місті Могилеві - Подільському

 1. 1. Загальні положення.

1.1. Дане положення встановлює правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку в межах граничних розмірів ставок і порядку встановлених главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України (далі Кодекс).

1.2. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297  Податкого кодексу України, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених Податковим  кодексом України  та  даним  Полложенням,  з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

 1. 2. Платники податку.

2.1. Юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим главою 1 розділу XIV Податкового кодексу, та реєструється платником єдиного податку.

2.2. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи;

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень;

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

2.3. При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку - фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, встановлене Податковим кодексом.

2.4. Не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп:

- суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування", сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III Кодексу;

7) діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність з надання послуг пошти та зв'язку (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);

9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

-  фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

-  фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

- страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

- суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

- представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

- фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

- суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

2.5. Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи суб'єкти господарювання, які станом на 1 січня базового (звітного) року має податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

2.6. Платники єдиного податку першої - третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

2.7. Під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;

2) послуги з ремонту взуття;

3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;

5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;

6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;

7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;

8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;

9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;

10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

11) виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;

12) послуги з ремонту трикотажних виробів;

13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;

14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;

15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;

16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;

17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;

18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;

19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;

20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;

21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури;

22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;

23) послуги з ремонту годинників;

24) послуги з ремонту велосипедів;

25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;

26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;

27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;

29) послуги з ремонту ювелірних виробів;

30) прокат речей особистого користування та побутових товарів;

31) послуги з виконання фоторобіт;

32) послуги з оброблення плівок;

33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;

35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;

36) послуги перукарень;

37) ритуальні послуги;

38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;

39) послуги домашньої прислуги;

40) послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

3. Об’єкт та база оподаткування.

3.1. Об’єктом оподаткування є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівкою та/або безготівковій формі); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній відповідно до податкового законодавства.

3.2. Доходом платника єдиного податку першої - третьої груп  є:

1) для фізичної особи - підприємця - дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або

безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 статті 292  Податкового кодексу України. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності;

2) для юридичної особи - будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 статті 292  Податкового кодексу України.

3.3. При продажу основних засобів юридичними особами - платниками єдиного податку дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів.

Якщо основні засоби продані після їх використання протягом 12 календарних місяців з дня введення в експлуатацію, дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.

3.4. До суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.

До суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість за звітний період також включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

До суми доходу платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за звітний період включається вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених цим  Податковим кодексом України.

3.5. У разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).

3.6. Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання такого доходу.

3.7. Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Для платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

Для платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) датою отримання доходу також є дата відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених цим Податковим  кодексом України.

3.8. У разі здійснення торгівлі товарами або послугами з використанням торговельних автоматів чи іншого подібного обладнання, що не передбачає наявності реєстратора розрахункових операцій, датою отримання доходу вважається дата вилучення з таких торговельних апаратів та/або подібного обладнання грошової виручки.

3.9. У разі якщо торгівля товарами (роботами, послугами) через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України, датою отримання доходу вважається дата продажу таких жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України.

3.10. Доходи фізичної особи - платника єдиного податку, отримані в результаті провадження господарської діяльності та оподатковані згідно з цим Положенням, не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи, визначеного відповідно до розділу IV  Податкового кодексу України.

3.11. Не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, нараховані платником єдиного податку відповідно до закону.

3.12. До складу доходу, визначеного цією статтею, не включаються:

1) суми податку на додану вартість;

2) суми коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами платника єдиного податку;

3) суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів;

4) суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;

5) суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) - платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;

6) суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим  кодексом України, вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу фізичної особи - підприємця;

7) суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України;

8) суми коштів та вартість майна, внесені засновниками або учасниками платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника;

9) суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених Податковим  кодексом України, та суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів;

10) дивіденди, отримані платником єдиного податку - юридичною особою від інших платників податків, оподатковані в порядку, визначеному

Податковим кодексом України.

3.13. Дивіденди, що виплачуються юридичними особами власникам корпоративних прав (засновникам платників єдиного податку), оподатковуються згідно з розділами III і IV  Податкового  кодексу України.

3.14. Дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до статті 296 Податкового  кодексу України.

3.15. Визначення доходу здійснюється для цілей оподаткування єдиним податком та для надання права суб'єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування.

3.16. При визначенні обсягу доходу, що дає право суб'єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування в наступному податковому (звітному) періоді, не включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди.

3.17. Право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році мають платники єдиного податку за умови неперевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого для відповідної групи платників єдиного податку.

При цьому якщо протягом календарного року платники першої і другої груп використали право на застосування іншої ставки єдиного податку у зв'язку з перевищенням обсягу доходу, встановленого для відповідної групи, право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році такі платники мають за умови неперевищення ними протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового  кодексу України.

3.18. Об'єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.

Права власності/користування земельними ділянками повинні бути оформлені та зареєстровані відповідно до законодавства.

3.19. Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом XII цього Податкового  кодексу України.

Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є нормативна грошова оцінка ріллі з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом XII цього Податкового кодексу України.

3.20. Підставою для нарахування єдиного податку платникам четвертої групи є дані державного земельного кадастру та/або дані з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння податку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

4. Ставки єдиного податку.

4.1. Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, та у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

4.2. Фіксовані ставки єдиного податку  для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць становлять:

1) для першої групи платників єдиного податку -  10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

Для КВЕД ДК ( 009:2010) 95.23 «Послуги з ремонту взуття» - 8 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

2) для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

4.3. Відсоткова ставка єдиного податку для третьої групи платників єдиного податку встановлюється у розмірі:

1) 2 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом України;

2) 4  відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі  - 4 відсотки  доходу (у разі включення  податку на  додану  вартість  до  складу  єдиного  податку).

4.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої, другої і третьої груп (фізичні  особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі  платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у даному  Положенні;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу відповідно.

4.5. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичних  осіб) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3  Податкового кордексу:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 291.4 статті 291  Податкового  кодексу;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у  цьому  Положенні;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

4.6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

4.7. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цим Положенням для відповідної групи таких платників єдиного податку.

4.8. Ставки, встановлені пунктами 4.3 - 4.5  застосовуються з урахуванням таких особливостей:

1) платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 Податкового  кодексу, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

2) платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 Податкового  кодексу, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

3) платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291  Податкового  кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов'язані у порядку, встановленому даним  Положенням, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом.

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 Податкового  кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 4.3 даного  Положення, а також зобов'язані у порядку, встановленому даним  Положенням, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим  кодексом.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

4) ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмірі                       2 відсотків, може бути обрана:

а) суб'єктом господарювання, який зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V  Податкового кодексу, у разі переходу ним на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу;

б) платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 4 відсотки, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка та реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V Податкового кодексу;

в) суб'єктом господарювання, який не зареєстрований платником податку на додану вартість, у разі його переходу на спрощену систему оподаткування шляхом реєстрації платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Податкового кодексу і подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування, або  зміни  групи  платників  єдиного  податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість;

5) у разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V Податкового кодексу, платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 4 відсотків – (для  платників  єдиного  податку  третьої  групи ) або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником податку на додану вартість.

4.9. Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

4.9.1. для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди) - 0,45;

4.9.2. для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях - 0,27;

4.9.3. для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,27;

4.9.4. для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях - 0,09;

4.9.5. для земель водного фонду - 1,35;

4.9.6. для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди - 3.

Під спеціалізацією на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті слід розуміти перевищення частки доходу, отриманого від реалізації такої продукції та продукції її переробки двох третин доходу (66 відсотків) від реалізації усієї власновиробленої сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки.

 

5. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку.

5.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

5.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

5.3. Платники єдиного податку третьої  групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

5.4. Сплата єдиного податку першої-третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

5.5. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

5.6. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 295.1 і пункту 295.5 Податкового кодексу, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.

Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому  Податковим кодексом.

5.7. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

5.8.У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності або анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого органу податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації.

5.9. Платники єдиного податку четвертої групи:

5.9.1. самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового  кодексу;

5.9.2. сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах:

у I кварталі - 10 відсотків;

у II кварталі - 10 відсотків;

у III кварталі - 50 відсотків;

у IV кварталі - 30 відсотків.

5.9.3. утворені протягом року шляхом злиття, приєднання або перетворення у звітному податковому періоді, у тому числі за набуті ними площі нових земельних ділянок, вперше сплачують податок протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, в якому відбулося утворення (виникнення права на земельну ділянку), а надалі - у порядку, визначеному підпунктом 9.2 даного  розділу;

5.9.4. що припиняються шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу у податковому (звітному) періоді, зобов'язані подати у період до їх фактичного припинення контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та місцем розташування земельних ділянок уточнену податкову декларацію;

5.9.5. зобов'язані у разі, коли протягом податкового (звітного) періоду змінилася площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у зв'язку з набуттям (втратою) на неї права власності або користування:

уточнити суму податкових зобов'язань з податку на період починаючи з дати набуття (втрати) такого права до останнього дня податкового (звітного) року;

подати протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним періодом, контролюючим органам за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки декларацію з уточненою інформацією про площу земельної ділянки, а також відомості про наявність земельних ділянок та їх нормативну грошову оцінку;

5.9.6. у разі надання сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в оренду іншому платникові податку, враховують орендовану площу земельних ділянок у своїй декларації. У декларації орендаря така земельна ділянка не враховується;

5.9.7. у разі оренди ними сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в особи, яка не є платником податку, враховують орендовану площу земельних ділянок у своїй декларації;

5.9.8. перераховують в установлений строк загальну суму коштів на відповідний рахунок місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки.

6. Податковий (звітний) період.

6.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп  є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

6.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

6.3. Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому таким особам виписано свідоцтво платника єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

6.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому зараєстровано свідоцтво платника єдиного податку.

Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб'єктів господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

6.5. Для суб'єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов'язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

6.6. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до  державної податкової служби заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.

6.7. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо зміни податкової адреси.

 

7. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку.

7.1. Платники єдиного податку першої - третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 7.1.1. - 7.1.3 цього пункту.

7.1.1. Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги, у разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді.

7.1.2. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги.

7.1.3. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пунктів 44.2, 44.3 статті 44 Податкового кодексу.

7.2. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 Податкового кодексу.

Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 Податкового кодексу, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої, третьої або п'ятої групи.

7.3. Платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

7.4. Податкова декларація подається до контролюючого органу за місцем податкової адреси.

7.5. Отримані протягом податкового (звітного) періоду доходи, що перевищують обсяги доходів, встановлених пунктом 291.4 статті 291 Податкового  кодексу, відображаються платниками єдиного податку в податковій декларації з урахуванням особливостей, визначених пунктами 7.5.1 -7.5.5 даного Положення.

7.5.1. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 Податкового кодексу, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої (фізичні особи - підприємці) груп.

При цьому у податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої та другої груп, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного податку, обраною згідно з умовами, визначеними даним Положенням, авансові внески, встановлені пунктом 6.1 розділу 6 даного Положення.

Подання податкової декларації у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, звільняє таких платників від обов'язку подання податкової декларації у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.

7.5.2. Платники єдиного податку другої групи у податковій декларації окремо відображають:

1) щомісячні авансові внески, визначені пунктом 6.1 розділу 6 даного Положення.

2) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;

3) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).

7.5.3. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці) у податковій декларації окремо відображають:

1) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;

2) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).

7.5.4. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) у податковій декларації окремо відображають:

1) обсяг доходу, що оподаткований за відповідною ставкою єдиного податку, встановленою для таких платників пунктом 293.3 статті 293 Податкового кодексу;

2) обсяг доходу, що оподаткований за подвійною ставкою єдиного податку, встановленою для таких платників пунктом 293.3 статті 293 Податкового кодексу (у разі перевищення обсягу доходу).

7.5.5. У разі застосування іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі, здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку першої і другої груп, платники єдиного податку в податковій декларації додатково відображають окремо доходи, отримані від здійснення таких операцій.

7.6. Сума перевищення обсягу доходу відображається у податковій декларації за податковий (звітний) період, у якому відбулося таке перевищення.

При цьому отримана сума перевищення доходу, встановленого для платників єдиного податку першої і другої груп, не включається до обсягу доходу, з якого сплачується наступна обрана ставка такими платниками єдиного податку.

7.7. Податкова декларація складається наростаючим підсумком з урахуванням норм пунктів 5 і 6 даного розділу. Уточнююча податкова декларація подається у порядку, встановленому Податковим кодексом.

7.8. Платники єдиного податку для отримання довідки про доходи мають право подати до контролюючого органу податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку від обов'язку подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду.

Така податкова декларація складається з урахуванням норм пунктів 5 і 6 даного розділу та не є підставою для нарахування та/або сплати податкового зобов'язання.

7.9. Форми податкових декларацій платника єдиного податку, визначених пунктами 2 і 3 даного розділу, затверджуються в порядку, встановленому статтею 46 Податкового кодексу.

7.10. Платники єдиного податку першої- третьої  груп  не  застосовують реєстратори розрахункових  операцій.

8. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку.

8.1. Платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

1) податку на прибуток підприємств;

2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об'єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності платника єдиного податку першої - третьої групи (фізичної особи) та оподатковані згідно з даним Положенням;

3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 Податкового кодексу, а також що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи;

4) податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку першої - третьої груп для провадження господарської діяльності та платниками єдиного податку четвертої групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва;

5) рентної плати за спеціальне використання води платниками єдиного податку четвертої групи.

8.2. Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені у пункті 1 даного розділу, здійснюються платниками єдиного податку в порядку, розмірах та у строки, встановлені Податковим кодексом.

У разі ввезення товарів на митну територію України податки і збори та митні платежі сплачуються платником єдиного податку на загальних підставах відповідно до закону.

8.3. Платник єдиного податку виконує передбачені цим Податковим кодексом функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах.

9. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування.

9.1. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платниками єдиного податку першої - третьої груп здійснюється відповідно до підпунктів 9.1.1 – 9.1.4 даного розділу.

9.1.1. Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб'єкт господарювання подає до органу державної податкової служби заяву.

Заява подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено Податковим  кодексом, в один з таких способів:

1) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

3) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством;

4) державному реєстратору як додаток до реєстраційної картки, що подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця з урахуванням вимог пункту 291.5 статті 291Податкового кодексу. Електронна копія заяви, виготовлена шляхом сканування, передається державним реєстратором до контролюючого органу одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

9.1.2. Зареєстровані в установленому порядку фізичні особи - підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація.

Зареєстровані в установленому законом порядку суб'єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка не передбачає сплату податку на додану вартість, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

9.1.3. Суб'єкт господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, може бути зареєстрований як платник єдиного податку (шляхом подання не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу заяви) з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснено погашення таких податкових зобов'язань чи податкового боргу.

9.1.4. Суб'єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм цього Податкового  кодексу, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб'єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

Перехід на спрощену систему оподаткування суб'єкта господарювання, зазначеного в абзаці першому цього підпункту, може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб'єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в пункті 291.4 статті 291 Податкового  кодексу.

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, який визначається з дотриманням вимог, встановлених даним Положенням.

При цьому якщо суб'єкт господарювання протягом календарного року, що передує року обрання спрощеної системи оподаткування, самостійно прийняв рішення про припинення фізичної особи - підприємця, то при переході на спрощену систему оподаткування до розрахунку доходу за попередній календарний рік включається вся сума доходу, отриманого такою особою в результаті провадження господарської діяльності за такий попередній календарний рік.

Форма розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

9.1.5. За умови дотримання платником єдиного податку вимог, встановлених Податковим кодексом для обраної ним групи, такий платник може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу. При цьому у платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, анулюється реєстрація платника податку на додану вартість у порядку, встановленому Податковим  кодексом, у разі обрання ним першої або другої групи чи ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка включає податок на додану вартість до складу єдиного податку.

9.2. Відмова від спрощеної системи оподаткування платниками єдиного податку першої - третьої груп здійснюється в порядку, визначеному підпунктами 9.2.1 – 9.2.3. даного розділу.

9.2.1. Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб'єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до контролюючого органу заяву.

9.2.2. Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим  кодексом, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів.

9.2.3. Платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом, у таких випадках та в строки:

1) у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку першої і другої груп та нездійснення такими платниками переходу на застосування іншої ставки - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

2) у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу, платниками єдиного податку першої і другої груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для третьої групи, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

3) у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку третьої групи - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

4) у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 291.6 статті 291 Податкового кодексу, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків;

5) у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;

6) у разі перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено таке перевищення;

7) у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності;

8) у разі наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів - в останній день другого із двох послідовних кварталів;

9) у разі здійснення платниками першої або другої групи діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 Податкового  кодексу відповідно, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснювалася така діяльність.

9.3. У заяві зазначаються такі обов'язкові відомості:

1) найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

2) податкову адресу суб'єкта господарювання;

3) місце провадження господарської діяльності;

4) обрані суб'єктом господарювання види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010;

5) обрані суб'єктом господарювання група та ставка єдиного податку або зміна групи та ставки єдиного податку;

6) кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою - підприємцем у трудових відносинах, та середньооблікова чисельність працівників у юридичної особи;

7) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.

9.3.1. До заяви включаються відомості (за наявності) про:

1) зміну найменування суб'єкта господарювання (для юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

2) зміну податкової адреси суб'єкта господарювання;

3) зміну місця провадження господарської діяльності;

4) зміну видів господарської діяльності;

5) зміну організаційно-правової форми юридичної особи;

6) дату (період) відмови від застосування спрощеної системи у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Податковим кодексом;

7) дату (період) припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності;

8) зміну групи та ставки платника єдиного податку.

9.3.2. Інформація про період щорічної відпустки і терміни тимчасової втрати працездатності з обов'язковим доданням копії листка непрацездатності подається за заявою у довільній формі.

9.4. У разі зміни найменування юридичної особи, прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) заява подається протягом місяця з дня виникнення таких змін.

9.5. У разі зміни податкової адреси суб'єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку першої і другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

9.6. У разі зміни податкової адреси суб'єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої групи разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни.

9.7. Форма та порядок подання заяви встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

9.8. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платниками єдиного податку четвертої групи здійснюється відповідно до підпунктів 8.1-8.4 даного розділу.

9.8.1. Сільськогосподарські товаровиробники для переходу на спрощену систему оподаткування або щорічного підтвердження статусу платника єдиного податку подають до 20 лютого поточного року:

загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється податок  сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень), та/або земель водного фонду внутрішніх водойм (озер, ставків та водосховищ), - контролюючому органу за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку);

звітну податкову декларацію з податку на поточний рік окремо щодо кожної земельної ділянки - контролюючому органу за місцем розташування такої земельної ділянки;

розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва - контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику;

відомості (довідку) про наявність земельних ділянок - контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок.

У відомостях (довідці) про наявність земельних ділянок зазначаються дані про кожний документ, що встановлює право власності та/або користування земельними ділянками, у тому числі про кожний договір оренди земельної частки (паю).

9.8.2. Сільськогосподарські товаровиробники, утворені протягом року шляхом злиття, приєднання або перетворення, подають протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем його утворення, до контролюючих органів за своїм місцезнаходженням та за місцем розташування земельних ділянок декларацію з податку за період від дати утворення до кінця поточного року для набуття статусу платника податку, а також усіх прав і обов'язків щодо погашення податкових зобов'язань або боргів, які передані йому як правонаступнику.

9.8.3. Дохід сільськогосподарського товаровиробника, отриманий від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції, включає доходи, отримані від:

реалізації продукції рослинництва, що вироблена (вирощена) на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, а також продукції рибництва, виловленої (зібраної), розведеної, вирощеної у внутрішніх водоймах (озерах, ставках і водосховищах), та продуктів її переробки на власних підприємствах або орендованих виробничих потужностях;

реалізації продукції рослинництва на закритому ґрунті та продуктів її переробки на власних підприємствах або орендованих виробничих потужностях;

реалізації продукції тваринництва і птахівництва та продуктів її переробки на власних підприємствах або орендованих виробничих потужностях;

реалізації сільськогосподарської продукції, що вироблена із сировини власного виробництва на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства.

У разі коли сільськогосподарське підприємство утворюється шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення, у рік такого утворення до суми, отриманої від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки (крім підакцизних товарів за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції, включаються також доходи, отримані протягом останнього податкового (звітного) періоду від надання супутніх послуг:

послуги із збирання врожаю, його брикетування, складування, пакування та підготовки продукції до збуту (сушіння, обрізування, сортування, очистка, розмелювання, дезінфекція (за наявності ліцензії), силосування, охолодження), які надаються покупцю такої продукції сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію за договором до дати її фактичної передачі покупцю);

послуги з догляду за худобою і птицею, які надаються її покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію за договором до дати її фактичної передачі покупцю);

послуги із зберігання сільськогосподарської продукції, які надаються її покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію за договором до дати її фактичної передачі покупцю);

послуги з відгодівлі та забою свійської худоби і птиці, які надаються її покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію до дати її фактичної передачі покупцю).

9.8.4. У разі коли у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва становить менш як 75 відсотків, сільськогосподарський товаровиробник сплачує податки у наступному податковому (звітному) році на загальних підставах.

Якщо така частка не перевищує 75 відсотків у зв'язку із виникненням обставин непереборної сили у попередньому податковому (звітному) році, до платника податку в наступному податковому (звітному) році зазначена вимога не застосовується. Такі платники податку для підтвердження статусу платника єдиного податку подають податкову декларацію разом із рішенням про наявність обставин непереборної сили та перелік суб'єктів господарювання, що постраждали внаслідок таких обставин.

 

10. Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку.

10.1. Реєстрація суб'єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.

10.2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, веде реєстр платників єдиного податку, в якому міститься інформація про осіб, зареєстрованих платниками єдиного податку.

10.3. У разі відсутності визначених Податковим  кодексом підстав для відмови у реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку контролюючий орган зобов'язаний протягом двох робочих днів від дати надходження заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування зареєструвати таку особу платником єдиного податку.

10.4. У випадках, передбачених підпунктом 298.1.2 пункту 298.1 статті 298 Податкового кодексу, контролюючий орган, у разі відсутності визначених Податковим кодексом пістав для відмови, здійснює реєстрацію суб'єкта господарювання як платника єдиного податку з дати, визначеної відповідно до зазначеного підпункту, протягом двох робочих днів з дати отримання контролюючим органом заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування або отримання цим органом від державного реєстратора електронної копії заяви, виготовленої шляхом сканування, одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, якщо така заява додана до реєстраційної картки.

10.5. У разі відмови у реєстрації платника єдиного податку контролюючий орган зобов'язаний надати протягом двох робочих днів з дня подання суб'єктом господарювання відповідної заяви письмову вмотивовану відмову, яка може бути оскаржена суб'єктом господарювання у встановленому порядку.

10.6. Підставами для прийняття контролюючим органом рішення про відмову у реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку є виключно:

1) невідповідність такого суб'єкта вимогам, встановленим статтею 291 Податкового кодексу;

2) наявність у суб'єкта господарювання, який утворюється у результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов'язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації;

3) недотримання таким суб'єктом вимог, встановлених підпунктом 298.1.4 пункту 298.1 статті 298  Податкового кодексу.

10.7. До реєстру платників єдиного податку вносяться такі відомості про платника єдиного податку:

1) найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку у паспорті);

2) податкова адреса суб'єкта господарювання;

3) місце провадження господарської діяльності;

4) обрані фізичною особою - підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності;

5) ставка єдиного податку та група платника податку;

6) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;

7) дата реєстрації;

8) види господарської діяльності;

9) дата анулювання реєстрації.

10.8. У разі зміни відомостей, передбачених підпунктами 1 - 5 пункту 299.7  Податкового кодексу, вносяться зміни до реєстру платників єдиного податку в день подання платником відповідної заяви.

10.9. За бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно та безумовно отримати витяг з реєстру платників єдиного податку. Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до реєстру.

Форма запиту про отримання витягу та витягу з реєстру платників єдиного податку затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

10.10. Реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у разі:

1) подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим  кодексом, - в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву;

2) припинення юридичної особи (крім перетворення) або припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем відповідно до закону - в день отримання відповідним контролюючим органом від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;

3) у випадках, визначених підпунктом 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 Податкового  кодексу;

4) якщо у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва платника єдиного податку четвертої групи становить менш як 75 відсотків.

10.11. У разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку першої - третьої груп вимог, встановлених цією главою, анулювання реєстрації платника єдиного податку першої - третьої груп проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку суб'єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом.

У разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення виїзних документальних перевірок платника єдиного податку четвертої групи невідповідності вимогам підпункту 4 пункту 291.4 та пункту 291.51 статті 291 Податкового кодексу у податковому (звітному) році або у попередніх періодах, такому платнику за такі періоди нараховуються податки та збори, від сплати яких він звільнявся як платник єдиного податку четвертої групи, та штрафні (фінансові) санкції (штрафи), передбачені главою 11 розділу II Податкового кодексу. Такий платник податку зобов'язаний перейти до сплати податків за загальною системою оподаткування, починаючи з наступного місяця після місяця, у якому встановлено таке порушення.

10.12. Погашення податкового боргу після анулювання реєстрації платника єдиного податку здійснюється у порядку, встановленому главою 9 розділу II Податкового кодексу.

10.13. З метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб інформацією центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, щоденно оприлюднює для безоплатного та вільного доступу на єдиному державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та власному офіційному веб-сайті такі дані з реєстру платників єдиного податку:

податковий номер (для юридичної особи);

найменування для юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи;

дату (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;

ставку єдиного податку;

групу платника податку;

види господарської діяльності;

дату виключення з реєстру платників єдиного податку.

 

11. Відповідальність платника єдиного податку.

11.1. Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до  Податкового кодексу за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

Міський голова                                                            П. Бровко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  №5

до рішення  51 сесії

міської ради 6 скликання

від  09.07.2015р. №1209

ПОЛОЖЕННЯ

Про механізм справляння та порядок зарахування до бюджету                        сум туристичного збору в місті Могилеві-Подільському

 

Це положення визначає механізм справляння, порядок зарахування до бюджету сум туристичного збору в місті Могилеві-Подільському, права, обов'язки і відповідальність платників збору та органів, які відповідають за справляння збору, а  також  порядок зарахування коштів збору до міського бюджету.

 

 1. 1. Загальні положення.

1.1. Туристичний збір встановлюється відповідно до ст. 268 Податкового кодексу України.

1.2. Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету. Порядок сплати  збору передбачено Податковим кодексом України та цим Положенням.

 

2. Платники збору.

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці,
а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення  міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму у місті Могилеві-Подільському;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я;

е)діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

3. Ставка збору.

3.1. Встановити ставку у розмірі 1 відсоток до бази справляння збору, визначеної пунктом 4 даного Положення.

 

4. База справляння збору.

4.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених підпунктом 5.1 даного Положення, за вирахуванням податку на додану вартість.

4.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

 

5. Податкові агенти.

5.1. Справляння збору може здійснюватися:

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

 

6. Особливості справляння збору.

6.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

 

7. Порядок сплати збору.

7.1. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий квартал, сплачується  щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням податкових агентів.

7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

 

Міський  голова                                                               П.Бровко

 
Про встановлення нормативів для одиниці створеної потужності в місті Могилеві - Подільському Друк e-mail
Четвер, 02 квітня 2015, 12:47

 

 

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №73

Від 26.03.2015р.                                                        м. Могилів - Подільський

 

Про встановлення нормативів для одиниці створеної потужності

в місті Могилеві - Подільському

 

Керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018 – 2000 та ст. 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою належного виконання абзацу другого ч. 5 ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», п. 3.4. рішення 40 сесії міської ради 6 скликання від 27.02.2014 року № 921 «Про затвердження Положення про порядок залучення інвестицій в економічний та соціальний розвиток міста», враховуючи наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 11.11.2014р.

№ 307 «Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2015рік», -

виконком міської ради ВИРІШИВ:

1. Встановити нормативи для одиниці створеної потужності в місті Могилеві-Подільському при споруджені:

 

Назва

Код згідно ДК 018 - 2000

Вартість 1 м2 загальної площі об’єкту, грн.

1. Будівлі житлові

11

6057

2. Об’єкти нежитлового будівництва

-

 

2.1. Готелі, ресторани та подібні будівлі; Будівлі офісні; Будівлі торговельні

121

122

123

10903

2.2. Гаражі

1242

3029

2.3. Будівлі промислові та склади

125

6057

2.4. Інші нежитлові об’єкти

-

10903

 

2. При визначенні розміру пайової участі у створені і розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури міста Могилева-Подільського, керуватись встановленими нормативами.

3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради від 27.03.2014 року № 83 «Про встановлення нормативів для одиниці створеної потужності».

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Гоцуляка М.В..

 

 

 

 

Міський голова                                                            П. Бровко

 

 
Про затвердження Порядку надання та зміни поштової адреси об’єктам нерухомості в м. Могилеві -Подільському Друк e-mail
Середа, 25 лютого 2015, 22:00

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №1153

 

Від 19.02.2015р.

 

49 сесії

 

6 скликання

Про затвердження Порядку надання та зміни поштової

адреси об’єктам нерухомості в м. Могилеві -Подільському

Керуючись ст.ст. 25, 37, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постановою Кабінету Міністрів України

від 25.05.2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр», наказом Держбуду України від 24.05.2011 року № 127 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна», наказом Мінжитлокомунгоспу від 18.06.2007 року № 55 «Про затвердження Інструкції щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об'єктів нерухомого майна», -

 

міська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Порядок надання та зміни поштової адреси об’єктам

нерухомості в місті Могилеві-Подільському (додається).

 1. Визнати таким, що втратило чинність рішення 55 сесії Могилів-

Подільської міської ради 5 скликання від 17.12.2009 р. № 949 «Про затвердження «Порядку надання та зміни адрес об’єктам нерухомості».

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого

заступника міського голови Гоцуляка М.В. та на постійну комісію з питань підприємницької діяльності, транспорту, прав споживачів та житлово-комунального господарства (Трейбич Е.А.).

 

 

 

 

 

Міський голова                                                 П. Бровко

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення 49 сесії

міської ради 6 скликання

від 19.02.2015 року № 1153

 

Порядок

надання та зміни поштової адреси об’єктам нерухомості

в місті Могилеві - Подільському

 

 1. Загальні положення:

1.1. Порядок надання та зміни поштової адреси об’єктам нерухомості в місті Могилеві-Подільському (надалі Порядок) – визначає порядок створення, внесення змін та моніторингу адресної системи міста.

1.2. Дія Порядку поширюється на територію міста Могилева-Подільського і є обов’язковим для юридичних і фізичних осіб.

1.3. Адреса присвоюється об’єктам нерухомого майна, прийнятим до експлуатації згідно з чинним законодавством.

1.4. Відповідно до мети цього Порядку наведені в ньому терміни вживаються  в таких значеннях:

1.4.1. Адреса - ідентифікатор об’єкта нерухомого майна (за критеріями його місцезнаходження), який складається з назви населеного пункту, назви вулиці (проспекту, бульвару, площі, провулку тощо) або іменованого об'єкта (садового товариства, кооперативу тощо), номеру об'єкта нерухомого майна (будинку, будівлі, споруди), номеру корпусу та/або номеру окремої частини об'єкта нерухомого майна (квартири, приміщення тощо)

1.4.2. Будівельна адреса – це адреса, яка використовується для ідентифікації об’єкта нерухомого майна на період будівництва;

1.4.3. Об’єкти  (типи) нерухомого майна це:

-  житлові будинки квартирного типу різної поверховості, гуртожитки;

-  житлові будинки садибного типу;

-  будинки і споруди громадського та виробничого призначення;

-  садові та дачні будинки, гаражі (що не відносяться до господарських);

- господарські будівлі, гаражі, майстерні, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції, тощо;

- квартири в багатоквартирному житловому будинку;

- житлове приміщення, яке складає окремий об’єкт нерухомого майна;

- нежитлове приміщення, яке складає окремий об’єкт нерухомого майна.

 

 1. Склад адресної системи:

Адресна система складається з адресних книг, каталогу вулиць, проспектів, бульварів, провулків, тупиків, площ (далі каталог вулиць) та фіксуються у вигляді адресних аншлагів, що розміщуються на фасадах будинків.

Адресна система є складовою частиною міського кадастру в місті Могилеві-Подільському.

 

 1. Види адрес та особливості їх надання

3.1. Відповідно до цього Порядку, у залежності від виду та особливостей об’єктів нерухомого  майна, надаються такі види адрес:

3.1.1. Адреси жилих будинків, домоволодінь, квартир (адреса на які відсутня в наявності).

Жилим будинкам, домоволодінням, квартирам надається адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку (домоволодіння), номера корпусу (за наявності) та номера квартири (за наявності). Номер будинку (домоволодіння), корпусу, квартири позначається відповідною арабською цифрою.

Наприклад:

Повна адреса (для реєстрації): вулиця Енська, будинок 27, корпус 2, квартира 75. Скорочена адреса: Енська, буд. 27, корп. 2, кв. 75.

3.1.2. Адреси об’єктів нерухомого майна з використанням назв іменованих об’єктів.

В адресах об’єктів нерухомого майна можуть використовуватись назви іменованих об’єктів міста Могилева-Подільського, якщо ідентифікувати об’єкт нерухомого майна без вказівки на назву іменованого об’єкта є неможливим, або в адресі, раніше наданій об’єкту нерухомого майна, використовується вказівка на іменований об’єкт, або використання назви іменованого об’єкта визнано необхідним для збереження історичного колориту міста Могилева-Подільського.

Назва іменованого об’єкта в адресі об’єкта нерухомого майна зазначається перед назвою вулиці. Якщо у складі іменованого об’єкта вулиця відсутня, то назва вулиці не вказується. Нумерація жилих будинків, домоволодінь, корпусів, квартир, нежилих будинків, їх комплексів, окремих частин будинків здійснюється в адресі з використанням назви іменованого об’єкта.

Наприклад:

Повна адреса (для реєстрації):вулиця  Енська, будинок 27, квартира 75. Скорочена адреса: вул. Енська, буд. 27, кв. 75.

3.1.3. У випадках, коли на відповідній вулиці збудовано нові жилі будівлі (знаходиться декілька існуючих споруд), і їм виходячи з вже наявної нумерації об’єктів нерухомого майна по вулиці, на якій вони фактично знаходяться, неможливо надати номер, який є цілим числом, такий об’єкт нерухомого майна при наданні адреси позначається номером найближчого об’єкта нерухомого майна по відповідному боку вулиці в бік збільшення з відповідною літерою.
Наприклад:
Повна адреса (для реєстрації): вулиця Енська, будинок 29а. Скорочена адреса: вул. Енська, буд. 29а.

3.1.4. В населених пунктах на території міської ради в зоні сформованої забудови нумерація об’єктів нерухомості та земельних ділянок відведених під забудову встановлюється в зростаючому порядку із лівої сторони вулиці  непарні номери починаючи від №1, а з правої сторони вулиці парні починаючи від №2

3.1.5. При наданні адрес окремій частині будинку, нежитловому приміщенню зазначається арабськими цифрами через дефіс після номера відповідного будинку.

Наприклад: власник об’єкта нерухомого майна придбав у власність частину нежитлового приміщення для розміщення офісу, у цьому випадку таким нежилим приміщенням надасться адреса:

Повна адреса (для реєстрації): вулиця Енська, будинок 29, нежитлове приміщення 6. Скорочена адреса: вул. Енська, буд. 29-6.

Адреси надаються лише тим окремим частинам об’єктів, що мають окремі входи.

3.1.6. Нумерація приміщень всередині багатоквартирних житлових будинків, адміністративних і виробничих будівель та споруд проводиться з присвоєнням номера (квартирі, приміщенню) в зростаючому порядку, починаючи від №1  на першому поверсі.

3.1.7. Гаражним кооперативам, садовим і городнім товариствам присвоюється окрема адреса (номер), а цифрова нумерація окремих гаражів, ділянок встановлюється згідно генплану забудови кооперативу або товариства.

3.1.8. Тимчасовим спорудам, малим архітектурним формам адреса не присвоюється, встановлюється порядковий номер згідно схеми розміщення малих архітектурних форм із зазначенням вулиці та населеного пункту.

3.2. Адреси об’єктів нерухомого майна, які були надані до введення в дію цього Порядку, можуть бути змінені для приведення їх у відповідність до цього Порядку за бажанням власника об’єкта нерухомого майна.

3.3. У разі потреби виконавчий комітет Могилів-Подільської міської ради може самостійно змінювати адресу будівель (окремого об’єкту), про що повідомляється власник цього об’єкту та КП «Могилів-Подільське МБТІ».

3.4. При наданні адрес об’єктам нерухомого майна використовуються наступні типи найменування:

- вулиця;
- провулок;
- проспект;

- бульвар;
- площа;
- інші (шлях, майдан, узвіз, шосе  тощо)

3.5. Адреси зазначаються таким чином:

1) Спочатку вказується один із типів найменування (наприклад: вулиця), а потім її назва.

2) Адреси в яких використовуються імена та прізвища, зазначаються спочатку ім’я, а потім прізвище.

Назви вулиць, площ, провулків тощо повинні відповідати нормам української мови.

3.6. Не допускається використання назв, які лексично відрізняються від назв, зазначених в офіційному каталозі вулиць, проспектів, бульварів, провулків, площ та ін.

 

 1. Органи, які відповідають за адресну систему:

4.1. Управління містобудування та архітектури міської ради – створення та моніторинг бази даних адресної системи, підготовка проектів рішень міської ради з питань адресної системи про найменування (перейменування) вулиць, бульварів,  площ, провулків, проїздів, проспектів, тупиків.

4.2. Управління житлово-комунального господарства міської ради – виготовлення, розміщення і збереження аншлагів на будинках і спорудах міста, крім садибної забудови.

4.3. Власники об’єктів нерухомого майна – розміщення і збереження аншлагів на будівлях, що знаходяться у приватній власності.

4.4. КП "Могилів-Подільське МБТІ" – моніторинг адресної системи, виконання замовлень та надання адресної інформації замовникам – юридичним та фізичним особам на підставі укладених договорів з врахуванням вимог чинного законодавства, видача довідок щодо можливості присвоєння адреси.

 

5. Найменування (перейменування) вулиць, площ, провулків.

5.1. Найменування може здійснюватись за ініціативою:

1)    виконавчих органів міської ради;

2)    депутатських груп і фракцій рад;

3)    постійних комісій міської ради;

4)    громадських організацій та органів самоорганізації населення.

5.2. Згідно з клопотанням органів, зазначених в п. 5.1, управління містобудування та архітектури міської ради готує проект рішення міської ради про найменування (перейменування).

Проект рішення розглядається згідно з регламентом роботи міської ради та регламентом її виконавчих органів.

 

6. Порядок присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна в м. Могилеві-Подільському.

6.1. Присвоєння поштової адреси здійснюється рішенням виконкому міської ради.

Якщо внаслідок проведення реконструкції, реставрації або капітального ремонту змінився тип нерухомого майна об’єкта містобудування, об’єкту нерухомості нового типу присвоюється нова адреса. Квартирам, житловим та нежитловим приміщенням, які складають окремий об’єкт нерухомості і знаходяться в багатоквартирних будинках (в т.ч. новозбудованих), інших будівлях присвоюється окрема адреса.

6.2. Підготовку проектів рішення виконкому міської ради по присвоєнню поштових адрес в м. Могилеві-Подільському здійснює управління містобудування та архітектури міської ради.

6.3. Присвоєння (зміна, впорядкування) поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території садових, дачних  товариств (кооперативів), житловим будинкам садибної забудови здійснюється рішенням виконкому міської ради на підставі таких документів:

1) клопотання власника об’єкта нерухомого майна на ім’я міського голови про присвоєння поштової адреси;

2) належним чином засвідчена копія документа, що посвідчує право власності чи право користування на земельну ділянку;

3) документ про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці на якій розташований об’єкт нерухомого майна;

4) належним чином засвідчена копія документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна або документу, який свідчить про прийняття об’єкту нерухомого майна до експлуатації в установленому порядку;

5)       технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;

6)       схема розташування об’єкту (нанесена на викопіювання з опорного плану міста Могилева-Подільського);

7)       висновок щодо технічної можливості поділу об’єкта нерухомого майна, виконаний суб’єктом господарювання, який здійснює технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна (у разі необхідності поділу);

8)       довідка КП «Могилів-Подільське МБТІ» щодо можливості присвоєння адреси.

6.3.1. Для розгляду питання щодо присвоєння (зміни, впорядкування) адреси квартирам, житловим, нежитловим приміщенням, які складають окремий об’єкт нерухомості, особою, зацікавленою в присвоєнні адреси, подаються:

- клопотання власника об’єкта нерухомого майна (забудовника або особи, яка має на нього підтверджені майнові права) на ім’я міського голови про присвоєння (зміну, впорядкування) адреси;

- належним чином засвідчена копія документу, що підтверджує право власності або інші майнові права заявника на об’єкт нерухомого майна;

- технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;

- довідка КП «Могилів-Подільське МБТІ» щодо можливості присвоєння адреси.

Якщо квартира, житлові, нежитлові приміщення, які складають окремий об’єкт нерухомості, виникли в наслідок реконструкції, капітального ремонту, або знаходиться в новозбудованому будинку багатоквартирного типу, подаються належним чином засвідчені копії дозвільних документів на початок будівельних робіт та документу, який свідчить про прийняття об’єкту нерухомого майна до експлуатації в установленому порядку, довідка від забудовника про ідентифікуючі технічні параметри об’єкта нерухомого майна та про особу, яка має майнові права на нього (для новозбудованих об’єктів).

6.4. Присвоєння поштової адреси об’єктам комунальної власності здійснюється на підставі довідки КП «Могилів-Подільське МБТІ» щодо можливості присвоєння адреси рішенням виконкому міської ради при оформленні права власності на нерухоме майно.

6.5. Присвоєння поштової адреси об’єктам безхазяйного нерухомого майна здійснюється рішенням виконавчого комітетуМогилів -Подільської міської ради на підставі наступних документів:

1) довідка КП «Могилів-Подільське МБТІ» про взяття його на облік, як безхазяйного;

2) документ про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, на якій розташований об’єкт нерухомого майна;

6.6. Виконавчий комітет міської ради відмовляє в присвоєнні адреси об’єктам нерухомого майна у разі:

6.6.1. неподання зацікавленою особою документів, визначених даним Порядком або виявлення невідповідності поданих документів вимогам чинного законодавства;

6.6.2. наявності інформації про недотримання (порушення) норм містобудівного законодавства при будівництві, реконструкції об’єкта нерухомості, якому присвоюється адреса;

6.6.3. наявності інформації про те, що присвоєння адреси об’єкту нерухомості порушує права, законні інтереси третіх осіб або не відповідає вимогам чинного законодавства; про існування спору (в т. ч. і судового) щодо об’єкту нерухомого майна, якому присвоюється адреса;

6.6.4. наявності інших підстав, в зв’язку з існуванням яких присвоєння адреси може виявитись недоцільним або передчасним.

У разі прийняття виконавчим комітетом рішення про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна, замовнику видається витяг з відповідного рішення виконавчого комітету. У разі відмови або зняття з розгляду виконавчого комітету міської ради питання щодо присвоєння поштової адреси, зацікавлена особа повідомляється про це письмово.

6.7. Рішення виконавчого комітету  Могилів-Подільської міської ради про присвоєння поштової адреси надсилаються:

1)    управлінню  містобудування та архітектури міської ради;

2)    КП "Могилів-Подільське МБТІ";

3)    відділу ведення Державного реєстру виборців;

4)    управлінню житлово - комунального господарства міської ради;

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                          П. Бровко

 

 

 

 
« ПочатокПопередня123НаступнаКінець »

Сторінка 1 з 3
Оголошення
Новини